Menu

Jak zgłosić się do konkursu „Zalogowani”?

  1. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu.
  2. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.
  3. Wydrukuj wypełniony formularz, podpisz go i daj do podpisu rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
  4. Przekaż wydrukowany i podpisany formularz nauczycielowi koordynującemu konkurs w Twojej szkole do 14 września 2021 r.
  5. Dopilnuj, by nauczyciel dostarczył nam Twój formularz do 15 września 2021 r.
  6. O tym, czy zakwalifikowałaś/zakwalifikowałeś się do konkursu, poinformujemy Cię do 16 września 2021 r.