Menu

 

I ORGANIZATOR:
1. Gmina Miasto Świdnica

REALIZATOREM Programu jest:
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Osoba do kontaktu:
Justyna Lembryk - j.lembryk@um.swidnica.pl, tel. 74 856 29 77

WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPiKŚ)
2. Forum Obywatelskiego Rozwoju
3. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
4. Starostwo Powiatowe w Świdnicy

II ISTOTA I CEL:
Program pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” (zwany dalej: Programem) został wprowadzony uchwałą nr XXII/239/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie  w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo program ma za zadanie budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem jak również poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego.

III ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Przedsięwzięcie będzie realizowane w V edycjach – od września 2016 r. do czerwca 2021 r.
W programie przewidziano następujące działania:
1) tematyczne spotkania młodzieży z aktywnymi liderami społeczności lokalnej;
2) wdrożenie projektu Liga Niezwykłych Umysłów (zwana dalej: LNU) w postaci wsparcia w  nauce programowania,
3) organizacja targów pracy,
4) warsztaty doradztwa zawodowego/coachingu,
5) lekcje przedsiębiorczości prowadzone przez BZWBK i FOR,
6) edukacja obywatelska prowadzona przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
7) współpraca szkół średnich z przedsiębiorcami w celu utworzenia klas patronackich,
8) możliwość podjęcia praktyk i staży zawodowych w świdnickich firmach.
9) cykl wizyt u lokalnych pracodawców, w ramach których uczniowie mają możliwość  zwiedzenia firmy/ zakładu oraz uzyskania informacji na temat możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji, wymaganych kwalifikacji, itp.
10) inne.

Grupa docelowa: osoby  w wieku 14-30 lat.

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU „ZALOGOWANI”

organizowanego w ramach programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" w roku szkolnym 2020/2021