Menu

 

I ORGANIZATOR:
1. Gmina Miasto Świdnica

REALIZATOREM Programu jest:
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Osoby do kontaktu:
Marta Oszczęda - m.oszczeda@um.swidnica.pl, tel. 74 856 28 91;
Paula Pilarska – Skoruch - p.skoruch@um.swidnica.pl, tel. 74 856 28 60.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
2. Powiat Świdnicki
3. Powiatowy Urząd Pracy
4. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
5. Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.

II ISTOTA I CEL:
Program pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” (zwany dalej: Programem) został wprowadzony uchwałą nr XXII/239/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie  w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo program ma za zadanie budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem jak również poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego.

III ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Przedsięwzięcie będzie realizowane w V edycjach – od września 2016 r. do czerwca 2020 r.
W programie przewidziano następujące działania:
1)    tematyczne spotkania młodzieży z aktywnymi liderami społeczności lokalnej;
2)    wdrożenie projektu Liga Niezwykłych Umysłów (zwana dalej: LNU) w postaci wsparcia w  nauce programowania,
3)    organizacja targów pracy,
4)    warsztaty doradztwa zawodowego/coachingu,
5)    lekcje przedsiębiorczości prowadzone przez BZWBK i FOR,
6)    edukacja obywatelska prowadzona przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
7)    współpraca szkół średnich z przedsiębiorcami w celu utworzenia klas patronackich,
8)    możliwość podjęcia praktyk i staży zawodowych w świdnickich firmach.
9)    cykl wizyt u lokalnych pracodawców, w ramach których uczniowie mają możliwość  zwiedzenia firmy/ zakładu oraz uzyskania informacji na temat możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji, wymaganych kwalifikacji, itp.
10)    inne.

Grupa docelowa: osoby  w wieku 14-30 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z:

REGULAMINEM KONKURSU PN. „ZALOGOWANI”

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „ZOSTAŃCIE Z NAMI – MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA” na rok szkolny 2017/2018