Menu

MNIEJSZE MIASTO NIE ZNACZY GORSZE, czyli słów kilka o przewagach konkurencyjnych 
 
Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnicy

Mniejsze miasto to przyjazna atmosfera, wygoda życia,  indywidualne podejście do mieszkańca oraz dobra jakość oferty mieszkaniowej, edukacyjnej, kulturalnej i atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego. Tego doświadczycie Państwo mieszkając w Świdnicy. Miejscu, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością, malownicze średniowieczne i  barokowe uliczki z nowoczesnym budownictwem, a nowoczesne, z powodzeniem funkcjonujące firmy oferują bogatą ofertę miejsc pracy.
Mocną stroną miasta jest korzystne położenie geograficzne - bliskość Czech i Niemiec wraz z ich rynkami zbytu, potencjałem gospodarczym, społecznym i naukowym. Mieszkańcy  doceniają bliskość autostrady A4 i efektywne połączenie układu drogowego i kolejowego miasta z Dolnym Śląskiem i resztą kraju. Lokalizacja w pobliżu uzdrowisk, ośrodków narciarskich i ośrodków turystyki górskiej Sudetów czyni z miasta znakomitą bazę wypadowa dla osób aktywnie spędzających czas wolny.
Inny atut miasta, to bogata oferta terenów inwestycyjnych pod zabudowę przemysłową, usługową i mieszkaniową, z dostępem do infrastruktury technicznej i dróg. Atrybutem jest również atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych w postaci ulg podatkowych – zwolnienie z podatku od nieruchomości. Warto podkreślić, że na terenie miasta funkcjonuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. a zlokalizowane na jej terenie firmy gwarantują miejsca pracy dla różnych specjalistów.
Mocne strony miasta to także dobrze rozwinięta służba zdrowia, szkolnictwo, infrastruktura sportowa i baza hotelowa na każdą kieszeń.

Dołączcie Państwo do nas i zostańcie z nami. Świdnica to piękne miasto ze zżytą społecznością, przyjazne dla mieszkańców na każdym etapie życia

Świdnica to miasto do życia, odpoczynku i pracy.
 


ZOSTAŃCIE Z NAMI. Myślę, że świdniccy pracodawcy czekają na ludzi młodych .
 
Tadeusz Kotlarski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Program „Zostańcie z nami ...” dobrze odpowiada na zmiany zachodzące na rynku pracy. Próba zatrzymania w Świdnicy ludzi młodych to jedno z najważniejszych zadań, które w najbliższym czasie czekają samorządy oraz organizacje i instytucje działające w obszarze rynku pracy. Bardzo mnie cieszy próba kompleksowego podejścia do problemu. Tego zawsze brakowało. Edukacja, doradztwo zawodowe oraz wiedza o przedsiębiorczości i rynku pracy bardzo mogą pomóc w wyborze właściwej drogi zawodowej. Urząd pracy będzie się starał wszelkiego rodzaju wsparciem zachęcać młodzież do wyboru Świdnicy jako miejsca realizacji swoich planów zawodowych i osobistych. Dysponujemy wieloma różnymi formami pomocy, między innymi możemy wspierać finansowo rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz umożliwiamy zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji. Rynek pracy bardzo się zmienił, to obecnie rynek pracownika a nie pracodawcy. Myślę, że świdniccy pracodawcy czekają na ludzi młodych i to jest tylko jeden z powodów by zostali z nami .

Chcemy uświadomić młodym ludziom jak duży potencjał drzemie w ich rodzinnym mieście 

Andrzej Panas - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Wierzymy w młodych ludzi – ich potencjał, kreatywność i pozytywną energię, którą doskonale przekuwają w twórcze działanie. Jako członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich już od wielu już lat dzielimy się z nimi swoim doświadczeniem i praktyczną wiedzą w ramach Akademii Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja ma wyjątkowe przesłanie. Chcemy uświadomić młodym ludziom jak duży potencjał drzemie w ich rodzinnym mieście. Jak bardzo Świdnica jest otwarta na biznesowych debiutantów. A wszystko to na kanwie własnych doświadczeń, zapraszając do siedzib naszych firm oraz Piotr Fedorowicz prezentując w praktyce działalność naszego biznesu.
 


TO JEST MÓJ DOM. Jestem z niego dumny. Tutaj chcę żyć

Piotr Fedorowicz - Starosta Świdnicki 

Wszyscy mamy świadomość, że po studiach we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, a niekiedy Berlinie czy Londynie ciężko jest powrócić do małej Świdnicy, czy jeszcze mniejszych Świebodzic i Strzegomia. Wyzwaniem jest stworzyć warunki i udowodnić "młodemu pokoleniu", że rozwój osobisty możliwy jest w 60-cio tysięcznej Świdnicy czy 160-cio tysięcznym powiecie.
To wyzwanie, to przede wszystkim zapewnienie kształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom lokalnego rynku pracy, to oferty pracy z perspektywami rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności, to oferta gwarantująca atrakcyjne zarobki. Nieodzowna przy tym jest ciągła dbałość o atrakcyjność Świdnicy i gmin Powiatu Świdnickiego. Bo być dumnym z tego, że mieszkam w Świdnicy to nie tylko praca zawodowa przynosząca satysfakcję, ale rzeczy z pozoru mniej istotne, ale jakże ważne dla zależności SATYSFAKCJA=PRACA+WYPOCZYNEK. Oferta kulturalna, oferta rekreacyjna czy choćby oferta gastronomiczna to coś, co jest pożądane na równi z najważniejszymi problemami egzystencjalnymi.
Program "Zostańcie z nami. Miasto i Powiat Świdnica" nie jest zapewne panaceum na wszystkie troski. Jednak skonfrontowanie przy tej okazji głosu różnych środowisk: samorządowców czy przedstawicieli biznesu z głosem młodego pokolenia może przynieść w perspektywie lat kilku zwrot w ich myśleniu oraz postrzeganiu Świdnicy i okolic. I powiedzą: to jest mój dom. Jestem z niego dumny. Tutaj chcę żyć".


 PROGRAM wpisuje się w propagowaną przez nas wizję aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

Agata Stremecka - Prezes Zarządu FOR

Z wielką radością przyjęliśmy chęć współpracy wyrażoną przez Urząd Miasta Świdnicy w ramach projektu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica". Jako, że jednym z podstawowych kierunków działania Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju jest działalność edukacyjno-informacyjna, projekt ten wpisuje się w szerszą, propagowaną przez nas wizję aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Program zaznajamiający młodych Świdniczan z arkanami ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości to inwestycja w przyszłych wyborców, przyszłych przedsiębiorców i przyszłych obywateli, od których zależy przyszłość nie tylko regionu świdnickiego, ale również całej Polski. Jako partner projektu, oferujemy uczniom świdnickich gimnazjów - beneficjentom programu - ciekawe lekcje ekonomii z wykorzystaniem naszych materiałów edukacyjnych - komiksów ekonomicznych. Te odbywające się co dwa miesiące spotkania z szeroko rozumianą ekonomią, dadzą uczniom solidne, teoretyczne podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Głęboko wierzymy, że nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści.