Menu

IV EDYCJA PROGRAMU "ZOSTAŃCIE Z NAMI - MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA"

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy program "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica". Program jest realizowany przez Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do zamieszkania i podjęcia pracy w Świdnicy i okolicach, oraz kształcenie ich w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom.

Program "Zostańcie z nami" obejmuje szereg działań, takich jak m.in.:

   1) "Zalogowani" - konkurs dla uczniów klas ósmych świdnickich szkół podstawowych, a w jego ramach:

o   warsztaty z doradztwa zawodowego

o   warsztaty ekonomiczne kończące się Miejską Grą Ekonomiczną

o   wizyty w lokalnych firmach

o   konkurs "Wiem to" – dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów

o   prezentacja przed komisją konkursową własnego pomysłu na biznes w Świdnicy

2) współpraca szkół średnich z lokalnymi firmami w ramach klas patronackich

3) zajęcia z edukacji obywatelskiej dla uczniów klas siódmych, prowadzone przez Prezydenta Świdnicy

4) spotkania motywacyjne ze świdnickimi przedsiębiorcami i liderami lokalnej społeczności

5) nauka programowania uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Liga Niezwykłych Umysłów

6) "Kosmiczna misja Dash'a i Dot'a" - kurs programowania przy użyciu robotów dla uczniów klas szóstych i siódmych, odbywający się w formie międzyszkolnego konkursu