Menu

II EDYCJA PROGRAMU "ZOSTAŃCIE Z NAMI - MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA" - "ZALOGOWANI"

W zbliżającym się roku szkolnym 2017/2018 program, kontynuowany również pod nazwą „Zalogowani”, kierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjalnych, a zaplanowane działania będą przebiegały wieloetapowo:
•       warsztaty ekonomiczne (kończące się grą ekonomiczną),
•       warsztaty z doradztwa zawodowego,
•     wizyty w firmach (możliwość wyboru dwóch spośród zaproponowanych świdnickich przedsiębiorstw) – realizowane w formie wycieczek,
•       konkurs na autorski film pt. „Zostanę w Świdnicy, bo…”

Jako formę wprowadzenia do programu "Zalogowani”, proponujemy ponadto objąć klasy siódme szkół podstawowych warsztatami z przedsiębiorcami oraz zajęciami z edukacji obywatelskiej – realizowanymi w sali Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzonymi przez Panią Prezydent Miasta Świdnicy.

Program „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” stworzony przez Gminę Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPIKS), Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim ma na celu promowanie, zwiększenie jakości i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego.
Już podczas I edycji nawiązana została  współpraca dydaktyczna w zakresie klas patronackich, szkoleń, doposażenia pracowni, praktyk i staży zawodowych pomiędzy firmą SONEL i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych, firmą RST Software Masters i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych, między firmą FW Jodko- Schiewe Spółka Jawna a Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz firmą AMS sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Ponadto przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego oraz warsztaty ekonomiczne. Uczniowie trzecich klas gimnazjum nabywali wyjątkowo ważną świadomość potrzeby pracy, jak i umiejętność gospodarowania pieniądzem. Około 150 uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych zwiedziło i z bliska poznało charakter pracy w takich firmach jak: ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Franc - Textil Sp. z o.o., Krause Sp. z o.o., RST Software Masters, AMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jagodniku, FW Jodko – Schiewe Spółka Jawna, Krause Sp. z o.o.. Dodatkowo, zrealizowano dwa konkursy: „ZALOGOWANI” oraz „Mój pierwszy milion”. Uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością, uzdolnieniami i umiejętnościami projektując znak graficzny programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" oraz zdobywać, w formie dydaktycznej gry
i warsztatów, praktyczną wiedzę oraz świadomość w zakresie przedsiębiorczości i rynku pracy.