Menu

Gry diagnostyczneTajemnice Aeropolis

Projekt „TalentGame – Metodyka i narzędzia badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”, pomaga uczniom w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów oraz w podejmowaniu kluczowych wyborów życiowych.
TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej.
Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, nie mające odpowiednika w skali europejskiej.
Przejdź do strony http://talentgamedownload.pl/

 Klocki wiedzy

Komputerowa gra multimedialna Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych to jeden z elementów narzędzia diagnostycznego Kalejdoskop Kariery.
Gra uzupełnia i wzbogaca pracę doradcy zawodowego/nauczyciela podczas zajęć grupowych oraz wywiadów indywidualnych z uczniami szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz ze słuchaczami szkoły dla osób dorosłych, a także z uczniami szkoły specjalnej.
Przejdź do gry: http://www.klockikariery.ore.hm.pl/