Menu

Informator szkolnictwa zawodowego

prosta w obsłudze i czytelna publikacja,  w której można znaleść dokładny opis każdego zawodu, wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód; informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, jaka jest ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej. Można skorzystać również z kart zawodów.
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu


Karty zawodów

W łatwy sposób można uzyskać informacje nt.kodu zawodu,  kwalifikacji, zadań i czynności zawodowych, charakterystyki środowiska pracy, predyspozycji psychofizycznych, kompetencji społecznych i personalnych, przykładowych ścieżek rozwoju zawodowego
http://ma.net.pl/wz/


Labirynt zawodów

Ciekawe narzędzie, które automatycznie po jego wykonaniu daje wynik  preferencji i predyspozycji zawodowych ucznia.  Prosty do wykonania test obrazkowy po którego wykonaniu można otrzymać diagnozę doradczą własnej osoby.
http://www.koweziu.edu.pl/strony-statyczne/poradnictwo-zawodowe


Kwestionariusz gotowości do kariery

Prosty do wykonania po którego wykonaniu można otrzymać diagnozę doradczą samego siebie.
http://www.kdk.progra.pl/


Internetowe testy on-line z doradztwa

Proste do wykonania po  wykonaniu których uczeń otrzymuje diagnozę doradczą siebie
http://rpz.pceluban.pl/?page_id=16614


Filmy edukacyjne

Drogi Zawodowe 10 odcinkowy cykl filmów przeznaczonych do zapoznania się z branżami zawodowymi, możliwościami rozwijania swoich zainteresowań i pasji, możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego. Każdy znajdzie tu coś ciekawego i tylko dla niego, filmy są czytelne, ciekawe i charakteryzujące poszczególne branże zawodowe
http://www.koweziu.edu.pl/