Menu

   
                         

PROGRAM „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach, do kształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom, wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, wykształcenie potrzeby pracy i odpowiedzialności finansowej i umiejętności gospodarowania pieniądzem, planowania ścieżek edukacji i kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych i funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.


ORGANIZATOR:

Gmina Miasto Świdnica 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPIKS),
Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Powiatowy Urząd Pracy,
Powiat Świdnica.

GRUPA DOCELOWA

Osoby  w wieku 14-30 lat.

REALIZATOREM programu jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i  Rozwoju Gospodarczego.
 
PROGRAM WPROWADZONY UCHWAŁĄ nr XXII/239/16Finaliści konkursu "Mój pierwszy milion" (14:48, 14.06.2017)

Komisja konkursowa dokonała w dniu 9 czerwca 2017 r. wyboru finalistów konkursu "Mój pierwszy milion".

czytaj więcej...


Zmiany w składzie finalistów III etapu Konkursu "Mój pierwszy Milion". (11:06, 05.06.2017)

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do końcowego etapu mają do wykonania plakat lub pięciominutową prezentację multimedialną będącą...

czytaj więcej...


Lista osób zakwalifikowana do III etapu Konkursu pn. "Mój pierwszy Milion" (15:49, 29.05.2017)

Zamieszczamy listę osób, która zakwalifikowała się do III etapu Konkursu pn. "Mój pierwszy Milion" .
Do wyboru oceniane będą wykonanie...

czytaj więcej...