Menu

Rozpoczynamy 6. edycję programu „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” oraz odbywającego się w jego ramach konkursu „Zalogowani”.

Program „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”

Celem programu jest:

  • zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach, oraz kształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom
  • wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi
  • wykształcenie potrzeby pracy, odpowiedzialności finansowej i umiejętności gospodarowania pieniądzem
  • wskazanie młodym ludziom, jak planować ścieżkę edukacji i kariery zawodowej oraz poruszać się po rynku pracy, poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych i funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej

ORGANIZATOR
Gmina Miasto Świdnica  

WSPÓŁORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPiKŚ)
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

GRUPA DOCELOWA

Osoby  w wieku 14-30 lat

REALIZATOR
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

   
                         

 

Deklaracja dostępności cyfrowej 
 

Nie ma nowych wiadomości