Menu

   
                         

PROGRAM „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach, do kształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom, wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, wykształcenie potrzeby pracy i odpowiedzialności finansowej i umiejętności gospodarowania pieniądzem, planowania ścieżek edukacji i kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych i funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.


ORGANIZATOR:

Gmina Miasto Świdnica 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPIKS),
Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Powiatowy Urząd Pracy,
Powiat Świdnica.

GRUPA DOCELOWA

Osoby  w wieku 14-30 lat.

REALIZATOREM programu jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i  Rozwoju Gospodarczego.
 
PROGRAM WPROWADZONY UCHWAŁĄ nr XXII/239/16Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów – informacja dla Was (09:51, 23.08.2018)

Firma Electrolux Poland w Świdnicy poszukuje kandydatów na staż w Dziale Inżynieringu i w Dziale Produkcji. Chętni  będą szkolić się u...

czytaj więcej...