Menu

Zmiany w składzie finalistów III etapu Konkursu "Mój pierwszy Milion".

05/06/2017
ale się dzieje >> zostancieznami

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do końcowego etapu mają do wykonania plakat lub pięciominutową prezentację multimedialną będącą ich pomysłem na biznes w Świdnicy, którą będą przedstawiać osobiście przed  Komisją Konkursową. Jury ma za zadanie ocenić realność przedstawionych przez uczestników pomysłów oraz rozstrzygnąć o przyznaniu nagród rzeczowych i finansowych.

Ważne! Plakaty powinny być dostarczone do urzędu w dniu 8.06.2017 r. do godz. 15.30 lub wysłane skanem (dopuszczalne zdjęcie) na adres mailowy konkurs@zostancieznami.pl do godz. 20.00. Wysłane skanem plakaty należy wówczas przynieść ze sobą w dniu 9.06.2017 r. o wyznaczonej godzinie dla Komisji Konkursowej. Uczniowie, którzy przygotowali prezentacje multimedialne również muszą ze sobą przynieść nośnik z nagranym projektem w dniu 9.06.2017 r. Spotykamy się w sali 104.


Harmonogram (może ulec zmianie) pracy Komisji przedstawia się następująco:
Gimnazjum nr 1 - 13.00 - 13.35;
Gimnazjum nr 2 - 13.40 - 14.40;
Gimnazjum nr 3 - 14.45 - 15.40;
Gimnazjum nr 4 - 15.45 - 16.15;
Gimnazjum Rzemieślnik - 16.20 - 16.35.

Wstecz