Zbieranie uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023

04/04/2017, 12:25
Aktualności >>

Świdnica posiada Strategię Rozwoju, którą należy uaktualnić. Dokument ten wskazuje na to, jakie działania będą w naszym mieście najważniejsze i które w pierwszej kolejności powinny być realizowane. Strategia Rozwoju wyznacza, w którym kierunku będzie rozwijać się miasto, gdzie będą inwestowane środki finansowe. Zachęcamy serdecznie, żeby wszyscy mieszkańcy pracowali nad tym dokumentem.

Struktura Strategii Rozwoju opiera się o:

  • diagnozę – opis sytuacji społeczno-gospodarczej, potencjały, talenty, walory Świdnicy oraz wyzwania stojące przed mieszkańcami,
  • wizję – opis pożądanego stanu miasta w przyszłości,
  • cele – informacja o tym, jak osiągnąć stan opisany w wizji, wskazanie kierunków na strumienie środków finansowych, na obszary, które zapewnią rozwój,
  • system realizacji – informacja o tym, jak Strategia będzie wdrażana, monitorowana i oceniana, a także komunikowana.

Chcemy, żeby Strategia była szeroko akceptowanym dokumentem w modelu partycypacyjnym, czyli z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli środowisk lokalnych, tj. m.in.: przedsiębiorców, organizacji, ekspertów, bezrobotnych, seniorów czy też ludzi młodych. Pragniemy, żeby Strategia była dokumentem dopasowanym do naszych wspólnych aspiracji oraz możliwości, wykorzystującym własne talenty - dokumentem planującym naszą przyszłość. Podczas jej aktualizacji chcemy dać każdemu mieszkańcowi możliwość wyrażenia swojej opinii na temat przyszłości Świdnicy.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do przesyłania uwag do I Projektu Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023. Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach od 4 do 20 kwietnia (szczegółowy harmonogram znajdą Państwo na plakacie). 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023 znajduje się pod linkiem strategia 

Formularz zgłaszania uwag można pobrać pod linkiem formularz

Wypełniony formularz zgłaszania uwag i sugestii do Projektu Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023 prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail konsultacje.strategia@um.swidnica.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w godzinach od 7:30 do 15:30 w Biurze Podawczym do dnia 20 kwietnia 2017 roku. W tytule maila prosimy wpisać "Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Świdnica" 

Osoba do kontaktu: Mirosława Babisz, tel. 74 856 28 89.

Wstecz