Menu

Zalogowani wzięli udział w interaktywnej grze ekonomicznej!

15/05/2019
ale się dzieje >>

III edycja programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” dobiega końca. Zalogowani kończą konkurs posiadając pełen wachlarz doświadczeń, wiedzy, i umiejętności. Jednym z elementów projektu był udział w cyklu warsztatów ekonomicznych prowadzonych przez wolontariuszy Santander Bank Polska S.A. oraz udział w interaktywnej grze ekonomicznej sprawdzającej wiedzę, spryt i spostrzegawczość młodzieży. W tym roku było wyjątkowo, ponieważ tylko podczas tej edycji konkursu (7 maja) każdy Zalogowany rozwiązywał ekonomiczne zadania będąc w dowolnym miejscu na świcie (konieczny był tylko Internet).

Taka nauka przez zabawę możliwa była dzięki specjalnej aplikacji Kompas zaprojektowaną przez młody zespół – Newbies świdnickiej firmy IT – RST Software Masters.
Zasady gry nie wykluczały łączenia się w zespoły i wspólnego rozwiązywania problemów (w szkole, w domu, w bibliotekach).

„Gra ekonomiczna pokazała, że współpraca grupowa i atmosfera podczas rozwiązywania zadań jest bardzo ważnym ogniwem edukacyjnym. Konkurs Zalogowani moim zdaniem uczy nie tylko treści edukacyjnych, ale przede wszystkim kompetencji miękkich wymaganych przez współczesny rynek pracy” powiedział p. Marcin Kuc - opiekun Zalogowanych SP6, obserwując swoich uczniów podczas gry. Cieszymy się że uczniowie mają świadomość jaką siłę i wartość stanowi praca zespołowa.

Udział w grze wzięło 105 Zalogowanych z klas 8 oraz 3 klas gimnazjalnych ze wszystkich świdnickich szkół. Dla wielu uczniów udział, logowanie, konieczność skorzystania z pomocy informatycznej, działanie pod presją czasu przy zadaniach, było sporym wyzwaniem, ale przede wszystkim niezwykle cennym doświadczeniem, które mamy nadzieję, zaowocuje w ich dorosłym życiu. 

Życzymy dalszych sukcesów!

Wstecz