Menu

Lista osób zakwalifikowana do III etapu Konkursu pn. "Mój pierwszy Milion"

29/05/2017
ale się dzieje >> zostancieznami

Zamieszczamy listę osób, która zakwalifikowała się do III etapu Konkursu pn. "Mój pierwszy Milion" .

Do wyboru oceniane będą wykonanie plakatu  lub prezentacji multimedialnej o tematyce „Twój pomysł na biznes w Świdnicy” i jego prezentacja przed jury. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut (uwaga dotyczy również omówienia plakatu).

Podczas głosowania jury nie będzie kierowało się ilością zdobytych wcześniej punktów. Decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów, w przypadku jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

W III etapie prace należy przesyłać  drogą mailową na adres: konkurs@zostancieznami.pl do dnia 08.06.2017 r., godz. 20.00.

Uczniowie z listy, którzy się zakwalifikowali, będą musieli zaprezentować swoje prezentacje przed jury konkursowym w dniu 09.06.2017 r. (pierwsza osoba z listy od godz. 13.00).
Prosimy osoby zakwalifikowane o poinformowanie Urzędu, za pośrednictwem szkoły, potwierdzenia gotowości udziału w III etapie do dnia 31 maja 2017 r.

Wstecz