Menu

W centrum Świdnicy funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania.

Płatne parkowanie obowiązuje w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Wjazd do obszaru strefy oznakowany jest znakiem D-44
 


Natomiast wyjazd oznakowany jest znakiem D-45

Znak D-45

parkometrOpłatę za postój można wnieść na kilka sposobów:

  - w parkomatach rozstawionych w obszarze strefy
  - za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu Pango
  - za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu moBilet
  - za pomocą abonamentów wykupionych w Biurze SPP.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania podzielony jest na dwie podstrefy (niebieską oraz żółtą), zróżnicowane pod względem opłat za czas postoju i obejmuje następujące ulice

 

 Wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Świdnicy

1. Opłaty jednorazowe

1) Podstrefa I;
    a) za czas postoju do jednej godziny,
    b) druga godzina,
    c) trzecia godzina,
    d) czwarta i kolejne godziny,
    e) minimalna opłata tj. do 15 min postoju.

2) Podstrefa II;
    a) za czas postoju do jednej godziny,
    b) druga godzina, 
    c) trzecia godzina,
    d) czwarta i kolejne godziny,
    e) minimalna opłata tj. do 15 min postoju.3,00 zł.
3,60 zł.
4,30 zł.
3,00 zł.
0,50 zł.

 
1,50 zł.
1,80 zł.
2,10 zł.
1,50 zł.
0,30 zł.
 

2. Opłaty abonamentowe

  1) Abonament okresowy tygodniowy;
  2) Abonament okresowy miesięczny;
  3) Abonament okresowy kwartalny;
  4) Abonament okresowy roczny;
  5) Abonament roczny w podstrefie II;                                                  
  6) Abonament roczny mieszkańca na pierwsze auto;
  7) Abonament roczny mieszkańca na drugie auto;
  8) Abonament roczny mieszkańca na trzecie i każde następne auto;
  9) Abonament roczny kierowcy inwalidy;
10) Abonament roczny dla osób zamieszkujących ulice w bezpośrednim sąsiedztwie SPP;
11) Abonament roczny posiadacza nieruchomości;
12) Abonament dla służb użyteczności publicznej;
13) Duplikat abonamentu;


50,00 zł.
120,00 zł.
300,00 zł.
700,00 zł.
400,00 zł.
50,00 zł.
70,00 zł.
150,00 zł.
50,00 zł.
80,00 zł.
500,00 zł.
400,00 zł.
30,00 zł.
 

3. Taryfikator opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów
     samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

1) Wysokość opłaty dodatkowej zależna od czasu zgłoszenia się do biura SPP
    od momentu wypisania wezwania (godziny liczone w czasie funkcjonowania SPP);
    a) do 3 godzin,
    b) od 3 godzin do 16 godzin,
    c) powyżej 16 godzin,
  
10,00 zł.
30,00 zł.
50,00 zł.
 

4. Taryfikator opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania
     w strefie płatnego parkowania

1) Wysokość opłaty dodatkowej zależna od czasu zgłoszenia się do biura SPP
od momentu wypisania wezwania (godziny liczone w czasie funkcjonowania SPP);
    a) do 3 godzin,
    b) od 3 godzin do 16 godzin,
    c) powyżej 16 godzin,
 
5,00 zł.
30,00 zł.
50,00 zł.

Sposób pobierania opłat, zasady wydawania abonamentów oraz szczegóły dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy zostały zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 października 2012 roku nr XXI/257/2012 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013 roku nr XXVII/322/2013

Wnioski do pobrania:
wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca
wniosek o wydanie abonamentu rocznego kierowcy inwalidy
wniosek o wydanie abonamentu rocznego posiadacza nieruchomości
wniosek o wydanie abonamentu rocznego właścicieli pojazdów posiadających zameldowanie na ulicach pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie SPP
 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.
Kontakt do BSPP:
tel. +48 74 853 74 40
fax +48 74 668 49 61
e-mail: biurospp@um.swidnica.pl