Menu

Rynek

RynekKamieniczki świdnickiego Rynku stwarzają romantyczny nastrój i nadają sercu miasta wyjątkowego charakteru. Można tu odnaleźć obiekty reprezentujące różnorodne style architektoniczne od renesansu aż po secesję, dokumentujące chlubną historię miasta jako stolicy dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. W położonych w Rynku licznych kawiarenkach i restauracjach można odpocząć i raczyć się atmosferą tego niezwykłego miejsca. Centralny plac miasta wytyczono w połowie XIII wieku i pełnił on wówczas funkcję miejsca handlu. Przez wieki jego funkcja zmieniała się, lecz na pamiątkę, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się tu największa w regionie Giełda staroci, numizmatów i osobliwości.


Kościół Pokoju p.w. Św. Trójcy

Kościół Pokoju p.w. Św. TrójcyWizytówką Świdnicy jest XVII-wieczny Kościół Pokoju - oZmień ustawieniabiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Kościół ten jest uważany za największą drewnianą świątynię Europy. W swoim wnętrzu może pomieścić ok. 7500 osób. Jednocześnie jest to jeden z dwóch Kościołów Pokoju zachowanych na świecie. Drewniana budowla o konstrukcji szachulcowej wybudowana została na planie krzyża greckiego. Wnętrze kościoła zachwyca barokowym wystrojem, a na szczególną uwagę zasługują dwa zespoły barokowych organów. Do najcenniejszych elementów barokowego wyposażenia należy także jego główny ołtarz i ambona, a także loże rodowe zasłużonych mieszczan i władców ziemi świdnickiej. Kościół otoczony jest zespołem zabytków Placu Pokoju: dzwonnicą, domem stróża, plebanią i zabytkowym cmentarzem ewangelickim. Wszystkie budowle pochodzą z XVII wieku i są przykładem charakterystycznego budownictwa ryglowego. W domu stróża działa obecnie nastrojowa kawiarnia. Na cmentarzu ewangelickim spoczywa m.in. konstruktor pierwszej rakiety tenisowej na kontynencie europejskim oraz uczeń J. S. Bacha - dawny organista kościelny. W Kościele Pokoju corocznie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Bachowski. www.kosciolpokoju.pl


Katedra p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława

Katedra p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława Gotycki kościół z XIV w., z budzącym zachwyt barokowo-gotyckim wystrojem oraz wieżą o wysokości 103 m (najwyższą na Dolnym Śląsku a piątą co do wielkości w Polsce), stanowi punkt rozpoznawczy miasta. We wnętrzu szczególną uwagę przyciąga imponujący ołtarz główny, wzorowany na barokowym ołtarzu w paryskim kościele Van-de-Grace oraz gotycki ołtarz Zaśnięcia NMP, wzorowany na ołtarzu Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. U podnóża Katedry znajdują się pozostałości fortyfikacji fryderycjańskich z II poł. XVIII w. Dzięki inicjatywie Papieża Jana Pawła II w dniu 23 marca 2004 r. dawny kościół diecezjalny stał się Katedrą i siedzibą nowej diecezji.
www.bazylika.org


Muzeum Dawnego Kupiectwa

Muzeum Dawnego KupiectwaMuzeum Dawnego Kupiectwa powstało w 1967 w ratuszu, w nawiązaniu do tradycji kupieckiej miasta i jest jedynym muzeum tego typu w Polsce. Prezentuje eksponaty związane z historią kupiectwa: wagi, odważniki oraz aranżacje dawnego sklepu kolonialnego, apteki, domu wagi i urzędu miar. W gotyckiej Sali Rajców znajdują się cenne malowidła z XVI w. przedstawiające Sąd nad jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie. Zobaczyć tu można również makietę XVII-wiecznej Świdnicy oraz wiele interesujących eksponatów, związanych z przeszłością miasta.
www.muzeum-kupiectwa.pl


Muzeum Broni i Militariów

Muzeum Broni i Militariów Jedyne w Polsce prywatne Muzeum Broni i Militariów zgromadziło ponad 1000 szt. militariów, w tym broń strzelecką, maszynową i przeciwpancerną. Najwięcej eksponatów pochodzi z czasów II wojny światowej, ale można też zobaczyć eksponaty z I wojny światowej i okresu międzywojennego. Niektóre z eksponatów są unikatami w skali kraju. Przy muzeum działa atestowana strzelnica sportowa, na której można postrzelać z karabinków sportowych i broni pneumatycznej.
www.militaria.dziennik.swidnica.pl


Brama Kapturowa i relikty murów miejskich

Brama Kapturowa i relikty murów miejskichNa pl. Św. Małgorzaty znajduje się odsłonięta część dawnych murów miejskich oraz miejsce, w którym niegdyś znajdowała się jedna z głównych bram wjazdowych do średniowiecznej Świdnicy. Jest to, oprócz Fleszy Nowomłyńskiej, najlepiej zachowany fragment XVIII-wiecznej twierdzy świdnickiej. W dodatku można tu odpocząć w zaciszu kamiennych murów i obejrzeć stare plany twierdzy zawieszone na murach.


Baszta

BasztaBaszta stanowiła niegdyś ochronę dla głównej bramy wjazdowej do miasta - Bramy Strzegomskiej. Przy niej mieści się dawna kaplica przybramna św. Barbary, którą dziś można oglądać jako siedzibę świdnickiego klubu NOT.


Portal zamkowy i Kościół Zielonoświątkowy

Portal zamkowy i Kościół ZielonoświątkowyW XIII wieku istniał w tym miejscu zamek książęcy, wielokrotnie przebudowywany, którego relikty zachowały się tylko częściowo. W budynek Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Muzealnej 1 znajduje się dawny zamkowy portal z 1537 roku z renesansową ornamentyką.


Kościół św. Józefa

Kościół św. JózefaKościół św. Józefa został wybudowany w latach 1754 - 1772 i wkomponowany w ścisłą miejską zabudowę. Dawniej stanowił zespół klasztorny Urszulanek. Co ciekawe, kościół został wybudowany na planie elipsy.


Budynek poczty głównej

Budynek poczty głównej Budynek poczty głównej mieści się niedaleko dworca kolejowego Świdnica Miasto przy pl. Grunwaldzkim 1. Został wybudowany w 1876 roku, a w 1907 uległ znacznej przebudowie. Obecnie mieści się w nim Urząd Pocztowy Świdnica 1.


Gmach Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej

Gmach Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej Gmach Sądu Okręgowego mieści się w centralnej części miasta, na pl. Grunwaldzkim. Został wybudowany w roku 1885 na fundamentach rozebranego wcześniej (1879 r.) klasztoru Dominikanów. Zabytkowe są wykute na frontowej ścianie herby miast, które stanowiły kiedyś obwód sądowy świdnicki. Te miasta to: Świdnica, Wałbrzych, Świebodzice, Dzierżoniów, Strzegom, Niemcza, Mieroszów, Boguszów-Gorce, Głuszyca i Sobótka.


Kamienica "Pod Bykami", ul. Długa 45

Kamienica „Pod Bykami”, ul. Długa 45 Kamieniczka z późnego renesansu, której naroża zdobią dwie rzeźby byków naturalnej wielkości z prawdziwymi rogami. Na parterze od 1882 roku nieprzerwanie działa apteka.