Menu

 

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27

e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

www: mops.swidnica.pl    (strona niedostosowana do urządzeń mobilnych)


Dyrektor ośrodka w sprawie interwencji i skarg przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 10.00 -14.00 / pokój 204/.

Ośrodek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


 Dyżury pracowników socjalnych w terenie codziennie w godzinach od 15:30 do 17:30.

 Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie ośrodka w godzinach :
 od 8.00 do 10.00 i od  14.00 do 15.30.

 Sekcja terenowa nr 1 pracowników socjalnych przy ul.Saperów 27 tel. 74/853-83-20

 Sekcja terenowa nr 2 pracowników socjalnych przy ul.Wałbrzyskiej 15 tel. 74/852-13-27

 Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjalnych przy ul.Westerplatte 47 tel. 74/640-28-88 / 89


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
parter, pokój nr 1a 
tel.: 74 856-28-24
       74 856-28-44

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych odbywa się od godz. 8:00 - 15:30.


Dom Dziennego Pobytu "Przystań"
ul. Saperów 27
58-100 Świdnica
tel./fax  /74/ 640-73-65

Dom czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00.