Menu

Trutnov (Czechy) - Miasto położone w Karkonoszach, liczy 32.000 mieszkańców. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w 1998 r. Współpraca rozwija się w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, naukowej, turystycznej oraz gospodarczej.

Pierwsze zapiski na temat miasta pochodzą z 1260 roku, kiedy powstała słowiańska osada Upa, przemianowana później na Nowy Trutnov. Prawa miejskie Trutnov otrzymał w 1360 roku. W mieście jest wiele zabytków, m.in. 11 - metrowy pomnik Najświętszej Trójcy powstały w 1704 roku, barokowy kościół Nar oraz urokliwy Rynek.

 

 

Darmowy wyjazd na rekonstrukcje bitew – czas na zgłoszenia! - 08.09.2010

Goście z Trutnova w Świdnicy - 16.10.2009

INFORMACJA O PROJEKCIE „RYNEK BEZ GRANIC” - 2009

Polsko-czeskie pomysły na współpracę - 15.11.2008

 

 

Darmowy wyjazd na rekonstrukcje bitew – czas na zgłoszenia! - 08.09.2010

Do czwartku, 16 września, przyjmowane będą zgłoszenia na bezpłatny wyjazd do Kędzierzyna-Koźla.

W sobotę, 18 września w tym mieście na Opolszczyźnie zaplanowano rekonstrukcje historycznych bitew. Wyjazd do Kędzierzyna planowany jest na godz. 10.00, a powrót ok. godz. 20.00.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału osobiście do Informacji Turystycznej w Świdnicy, ul. Wewnętrzna 2 lub tel. (074) 852-02-90, e-mail: it@um.swidnica.pl do czwartku, 16 września do godz. 18.00. Niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, telefon kontaktowy. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd oraz ubezpieczenie.

Szczegółowy program wyjazdu:
• 10.00 – wyjazd z parkingu przy ul. Nauczycielskiej,
• 12.50 – przyjazd do Kędzierzyna-Koźla,
• 13.00 – zwiedzanie Rynku oraz uczestnictwo w jarmarku historycznym,
• 14.00 – zwiedzanie obozowiska,
• 15.00 – rekonstrukcja historyczna bitwy o twierdzę Koźle z 1807 r.,
• 16.30 – wyjazd do Świdnicy.

Koniecznie trzeba zabrać wygodne ubranie, można także wziąć koc i urządzić piknik na przedpolu bitwy.

***

Wyjazd do Kędzierzyna-Koźla to element projektu „REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

Goście z Trutnova w Świdnicy - 16.10.2009

Grupa 50 gości z partnerskiego Trutnova przyjeżdża w sobotę, 17 października do Świdnicy. W ramach projektu „Rynek bez granic” Czesi zwiedzą największe zabytki miasta oraz wezmą udział w imprezach zaplanowanych w ramach XIV Dni Gór.
Niedawno z podobną wizytą w czeskim Trutnovie przebywała grupa mieszkańców Świdnicy.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE „RYNEK BEZ GRANIC” - 2009

Świdnica otrzymała unijne dofinansowanie w ramach mikroprojektu pod tytułem "Rynek bez granic" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt wart jest ponad 34 tys. euro. 85% wartości projektu będzie sfinansowane przez UE i 10% przez budżet państwa.
Projekt polega na organizacji cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się w Świdnicy i zaprzyjaźnionym Trutnovie. Imprezy realizowane będą od maja do grudnia 2009 r.
Ważnym elementem projektu będzie zakup 48 strojów (12 kompletów damskich i męskich strojów krakowskich i ułańskich). Stroje te przeznaczone będą dla młodzieżowych amatorskich zespołów tanecznych "KRĄG" i "JUBILAT" działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury.

Imprezy zaplanowane i realizowane w roku 2009 w Trutnovie, w których uczestniczą Świdniczanie to:

• Trutnovskie Muzyczne Lato,
• Dni Dziedzictwa Europejskiego
• Małe Dni Adwentowe

1. 10 czerwca 2009 w Ratuszu w Trutnovie – odbył się wernisaż prac plastycznych Świdniczan Oleny Suriny i Przemysława Baranowskiego oraz koncert muzyczny zespołu TANTUA.
2. 18 lipca 2009 w Trutnovie na rynku odbył się koncert muzyki zespołu ORCHARD.
3. 1 sierpnia 2009 zaprezentował się na trutnowskim rynku zespół SONNY BLUES.
4. 22 sierpnia 2009 r. w Trutnovie odbędzie się koncert zespołu ZAKAZ WJAZDU.
5. 6 września 2009 ”Trutnovski Jarmark”:
• występy świdnickich amatorskich zespołów tanecznych „KRĄG” i „JUBILAT”,
• prezentacja wyrobów artystycznych świdnickich rzemieślników.
6. 12 września 2009 – odbędzie się impreza pn. „Dni Dziedzictwa Europejskiego”:
• wernisaż wystawy fotograficznej pt.” Sekundy, minuty, godziny ...czas" - Świdnicę reprezentować będą Mariusz Buczma i Tomasz Pietrzyk,
• zorganizowany zostanie wyjazd do Trutnova dla ok. 50 mieszkańców Świdnicy, którzy aktywnie uczestniczyć będą w atrakcjach i imprezach przygotowanych przez stronę czeską.
7. 29 listopada 2009 chór Miejski "CANTILENA" podczas uroczystego zapalenia światełek na drzewku bożonarodzeniowym w mieście partnerskim zaśpiewa kolędy polskie i czeskie.

Imprezy zaplanowane I realizowane w roku 2009 w Świdnicy, w których uczestniczą mieszkańcy Trutnova to:

• Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
• Dni Gór
• Jarmark Bożonarodzeniowy - Świdnicka Kolęda

1. 2 maja 2009 r. - inauguracja projektu odbyła się koncertem jazzowym zespołu OSTAS z Trutnova w Klubie "Bolko".
2. 16 października 2009 - muzyka country w wykonaniu zespołu PENA , uatrakcyjni ten występ zespół taneczny STAR z Trutnova.
3. 17 października 2009 – przyjazd gości z Trutnova (ok.50 osób), którzy wezmą aktywny udział w imprezach organizowanych podczas Dni Gór oraz zwiedzą miasto i wysłuchają najciekawszych opowieści o Świdnicy.
4. 20 grudnia 2009 na zakończenie projektu podczas Świdnickiej Kolędy 40-osobowa grupa teatralna z Trutnova przedstawi świdniczanom spektakl teatralny pt. "Komedia o Gwieździe".
5. grudzień 2009 – rzemieślnicy z Trutnova prezentują swoje wyroby na „Jarmarku Bożonarodzeniowym” podczas Świdnickiej Kolędy.

Relacja z przedsięwzięć organizowanych w ramach projektu:

Jarmark Trutnowski
6 września 2009 roku odbył się Trutnovski Jarmark. Impreza ta została zorganizowana w Czechach, w ramach mikroprojektów pod tytułami "Rynek bez granic" i „Namesti bez hranic”, a sfinansowana z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Na jarmarku swoje wyroby artystyczne zaprezentowali świdniccy rzemieślnicy, a na scenie wystąpiły młodzieżowe zespoły taneczne „ Krąg” i „Jubilat”.

Dni Dziedzictwa Europejskiego - wycieczka mieszkańców Świdnicy do Trutnowa
Z kolei 12-ego września w ramach w/w projektów, bezpłatnie do Trutnowa wyjechała na całodniową wycieczkę 50-osobowa grupa mieszkańców Świdnicy.
Na początku pobytu w Czechach, w związku z obchodami Dni Dziedzictwa Europejskiego świdniczanie wzięli udział w odsłonięciu pomnika cesarza Franciszka Józefa II. Pomnik stał na rynku trutnowskim jeszcze 70 lat temu, dziś odsłonięto jego wierną kopię. Z punktu widzenia Czechów, postać cesarza jest osobą odbieraną pozytywnie, jako dobrego, wręcz poczciwego władcy chroniącego ich przed wpływami pruskimi. Ponadto, władca chętnie przyjeżdżał do Trutnowa i okolicznych miast.
Następnie, pod przewodnictwem sympatycznej, polskojęzycznej pani przewodnik Barbary Kozakowej grupa udała się na wernisaż prac fotografików z Trutnova i Świdnicy. Nasze miasto reprezentowali Tomasz Pietrzyk i Mariusz Buczma. Zaraz po tym wydarzeniu grupa obejrzała wystawę bliżej prezentującą postać Józefa II.
Po obiedzie wszyscy ruszyli do parku miejskiego. Dla odważnych otwarto podziemne korytarze, cała zaś grupa zwiedziła kaplicę św. Jana na szczycie wzgórza parkowego i podziwiała przepiękną panoramę gór przy pomniku generała Gablenza słuchając muzyki country i popijając czeskie piwo na odbywającym się obok festynie.
Dzień zakończył się zakupami i zmęczeni, aczkolwiek szczęśliwi świdniczanie powrócili do swoich domów. Wszyscy zgodnie uznali, że tego rodzaju wyjazd to strzał w dziesiątkę i jeśli Urząd Miejski zaplanuje kolejne, to z ochotą pojadą ponownie.

 

Polsko-czeskie pomysły na współpracę - 15.11.2008

Ponad 1,2 mln złotych polska Świdnica i czeski Trutnov chcą przeznaczyć w najbliższych dwóch latach na wspólne projekty. Właśnie rozpoczęły walkę o unijne fundusze m.in. na renowację zabytkowego mostu w parku oraz organizację cyklicznych imprez kulturalnych.

W tym tygodniu dokumentację podpisały władze Świdnicy i Trutnova.

W Świdnicy mamy wiele zabytków, które mogą się stać miejscem ciekawych przedsięwzięć. Z partnerami z Czech mamy większe szanse na otrzymanie dotacji, a przede wszystkim na praktyczny wymiar partnerskiej współpracy – wyjaśnia Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.

Zależy nam nie tylko na współpracy między naszymi urzędami, ale przede wszystkim na kontakcie i wymianie informacji między naszymi ośrodkami kultury. Uważamy, że wspólnie możemy zrealizować ciekawe przedsięwzięcia, z których będą zadowoleni mieszkańcy Trutnova i Świdnicy. A przy tym mamy okazję lepiej się poznać – dodaje Hana Horynová, wiceburmistrz czeskiego Trutnova.

Świdnica walczy o unijne wsparcie dwóch projektów:

• „Obiekty spuścizny kulturowej w Trutnovie i Świdnicy – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza”.
• „Rynek bez granic”.

Pierwszy z nich zakłada odnowienie kaplicy św. Tekli w Trutnově-Babí i mostu w Parku Centralnym w Świdnicy. W pierwszym etapie wspomnianym obiektom ma być przywrócona świetność, po pracach renowacyjnych zostaną zorganizowane liczne imprezy kulturalne nawiązujące do tradycji i bogatej historii regionu oraz tych miejsc. Planowane są m.in. międzynarodowe, cykliczne koncerty w Kaplicy w Trutnovie, plenery fotograficzne w Świdnicy, prezentujące bogactwo architektoniczne i przyrodnicze miasta (krajobrazy Parku Centralnego i odnowione obiekty architektoniczne). Świdnica chce przywrócić świetność mostowi, który w 2010 r. skończy 100 lat. Projekt opiewa na przeszło 292 tys. euro.

„Rynek bez granic” to projekt warty 35,2 tys. euro, który ma służyć lepszemu poznaniu tożsamości i tradycji dwóch wspólnot partnerskich z Polski i Czech. W jego trakcie zaplanowano cykl imprez kulturalnych realizowanych przez cały 2009 rok. Będą one polegały na występach artystów ze Świdnicy w Trutnovie i odwrotnie.

***

Świdnicy wraz z innymi partnerami z Polski i Czech udało się już pozyskać ogromne fundusze z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na 1,1 mln euro opiewa projekt „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem czesko-polskiego pogranicza”. Natomiast 1,76 mln euro będzie kosztowała realizacja projektu „Rekonstrukcje historyczne produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”. 85 proc. całkowitej wartości projektów zostanie dofinansowana z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę wyłożą partnerzy.