Menu

Police nad Metuji (Czechy) - Świdnica podpisała list intencyjny z czeskim miastem w 1994 r., wyrażając wolę nawiązania współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, sportu i gospodarki. Współpraca trwa do dziś.
Police nad Metuji posiada bogatą historię. Miasto zostało założone w 1213 roku, a prawa miejskie otrzymało w 1253 roku. W Policach i okolicach znajduje się wiele zabytków, m.in. zabytkowy ratusz, gotycki klasztor benedyktyński, kościoły z XVII i XVIII wieku.

 

 

Z wizytą w Policach nad Metują - 26.02.2010

XX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - 10.10.2009

Spotkanie partnerskie: 15 Jubileusz Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast. Spotkanie przyjaciół, konferencja „Współpraca międzynarodowa w warunkach jednoczącej się Unii Europejskiej”, warsztaty „Partnerstwo w fotografii” - 16-21.09.2008

 

 

Z wizytą w Policach nad Metują - 26.02.2010

Opieka nad seniorami, organizacja bazy dla usług opiekuńczych oraz funkcjonowanie organizacji wspierającej matki to główne sprawy omówione podczas wizyty delegacji ze Świdnicy w partnerskim mieście – Policach nad Metują w Republice Czeskiej.
Inspiracją do wyjazdu było spotkanie z władzami Polic, które odwiedziły Świdnicę w zeszłym roku. Okazało się wtedy, że czescy partnerzy mogą pochwalić się bardzo dobrą organizacją w zakresie pomocy społecznej.

W jednodniowej wizycie (26 lutego) uczestniczyli: Waldemar Skórski, zastępca prezydenta wraz z dwoma pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Elżbieta Dudziak i Irena Okruta z Ligi Kobiet Polskich, a także Anna Sobczyk z firmy Centrum Twórczej Zabawy „Ale Heca”. Spotkania przebiegało dwutorowo. Samorządowcy ze starostą Idą Seidelmanową i wicestarostą miasta Zdenkiem Kadidlo prowadzili rozmowy o wspólnych tzw. „miękkich” działaniach partnerskich oraz o dofinansowaniu inwestycji pozyskiwanym ze źródeł krajowych i unijnych. Szczególnie interesującą z punktu widzenia Świdnicy jest aktywność czterotysięcznych Polic w sferze budowlanej, bowiem to nieduże miasto pozyskało w ostatnim czasie dofinansowanie do budowy Domu Spokojnej Starości dla osób wymagających 24-godzinnej opieki, a rok wcześniej do remontu Domu Kultury.

Szczegółowo zapoznaliśmy się z organizacją systemu pomocy społecznej w naszym partnerskim mieście. Najbardziej interesujący był wątek związany z realizacją usług opiekuńczych i mieszkaniami dla seniorów. Tu możemy w praktyce zobaczyć, jak przebiega realizacja pomysłu, nad którym w Świdnicy pracujemy od ubiegłego roku. Oczywiście nie można przy tego typu porównaniach zapominać o funkcjonującym w Czechach modelu prawno-finansowym. Zaangażowanie władz wojewódzkich i krajowych oraz poziom finansowania tych struktur jest dużo wyższy niż w Polsce – stwierdza Waldemar Skórski.

W tym samym czasie świdniczanki wizytowały pozarządową instytucję MaMiNa – tzw. szkołę matek. Jej oddziały funkcjonują w całej Republice Czeskiej. Co ważne, wszystkie opierają swą działalność o pracę i zaangażowanie ochotników. W MaMiNie zarówno matki jak i dzieci otrzymują pomoc, uczestniczą w zajęciach przedszkolnych (dla dzieci od 0 do 3 lat), terapeutycznych i integracyjnych (w relacjach matka-dziecko).

Nie jest to przedszkole ani żłobek, bo mamy nie „podrzucają” tam swoich dzieci, aby mogły załatwić jakieś sprawy lub chwilę odpocząć, podczas gdy inne mamy dyżurują. Raczej spędzają tam czas zajmując się dziećmi, uczą się bawić z nimi, rozmawiać, postępować, uczyć je nowych umiejętności. Są też zajęcia terapeutyczne dla mam. – mówi Elżbieta Dudziak.

Istnienie szkoły matek spowodowane jest w pewnym sensie innymi niż w Polsce rozwiązaniami socjalnymi. Matki mają tam trzyletni płatny urlop macierzyński (przez pierwsze dwa lata w przeliczeniu jest to suma rzędu 1000 złotych, w ostatnim roku 600). Odwiedzanie „Maminy” to po prostu rzetelna realizacja obowiązku, jakim jest wychowywanie dzieci. Ta ogólnoczeska organizacja finansowana jest na podstawie wniosków pisanych do ministerstwa, województwa czy miasta. Jak na razie nie są tam zaangażowane środki unijne. Członkinie płacą też składkę.

Lokują się w dwóch pomieszczeniach udostępnionych przez szkołę. Panie same dostarczyły meble i podstawowe sprzęty. Są dwie grupy – maluchy i dzieci starsze. Mamy mają spotkania z psychologiem i lekarzem. Są też ćwiczenia dla kobiet, mogą zrobić sobie fryzurę, makijaż, wymienić się przepisami. „Mamina” działa w Policach od 5 lat, ale sama organizacja jest znacznie starsza. – wyjaśnia Irena Okruta.

 

XX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - 10.10.2009

W konferencji zorganizowanej w Nowej Rudzie z ramienia Świdnicy uczestniczyli zastępca prezydenta miasta Świdnicy Waldemar Skórski i inspektor DRG Tomasz Kościów. Konferencja skupiła partnerów z polsko-czeskiego pogranicza. Na prośbę organizatorów Świdnica zaprosiła partnerskie Police nad Metują. Podczas konferencji zaprezentowany został dorobek kulturalny współpracujących ze sobą miast. W części artystycznej wystąpiły polskie, czeskie zespoły muzyczne i taneczne, a wśród nich „Młody Jubilat” ze Świdnicy.

 

Spotkanie partnerskie: 15 Jubileusz Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast. Spotkanie przyjaciół, konferencja „Współpraca międzynarodowa w warunkach jednoczącej się Unii Europejskiej”, warsztaty „Partnerstwo w fotografii” - 16-21.09.2008

Urząd Miejski w Świdnicy oraz ŚTPM zorganizowały jubileuszowe spotkanie miast i towarzystw partnerskich. Uczestnicy jubileuszowego spotkania partnerskiego przyjechali do Świdnicy w dwóch turach. Pierwsza grupa, 16-ego września, to 14 uczestników pleneru fotograficznego (po dwóch z każdego miasta partnerskiego: Biberach (DE), Tendring (UK), Trutnov, Police (Cz), Kazincbarcika (HU), Niżyn, Iwano-Frankowsk (UA).

Najważniejszymi punktami wizyty było podpisanie pamiątkowego listu upamiętniającego 15 lat partnerstwa, spotkania z różnymi środowiskami, konferencja tematyczna. Rozwój współpracy na przestrzeni kilkunastu lat ewoluował w różnych kierunkach, a jednym z nich jest współpraca na niwie artystycznej – fotografii. Dlatego elementem spajającym był plener fotograficzny i wystawa poplenerowa. Międzynarodowy plener fotograficzny z udziałem fotografików z miast partnerskich rozpoczął się 17-ego września. 18-ego września odbyły się warsztaty pt.: „Partnerstwo w fotografii”.

W godzinach popołudniowych do fotografików dołączyła reszta zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych miast i Towarzystw Partnerskich z Biberach i Tendring. Wieczorem zaplanowano wspólną kolację z artystami z miast partnerskich.

W piątek 19-ego września odbyła się konferencja pt.: „Współpraca międzynarodowa w warunkach jednoczącej się Unii Europejskiej” - z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, władz miasta Świdnicy, środowisk edukacyjnych, twórczych, młodzieżowych; dyskusja toczyła się wokół elementów podsumowujących dotychczasowy dorobek partnerstwa, planów współpracy na lata 2008-2013 oraz zjawisk z zakresu marketingu terytorialnego opartego na partnerstwie międzynarodowym. Również tego dnia nastąpiło uroczyste podpisanie pamiątkowego listu upamiętniającego 15 lat partnerstwa. W drugiej części spotkania przewidziano konferencję prasową, a następnie udział w inauguracji XXI Międzynarodowych Dni Fotografii.

W programie obchodów przewidziano też coś dla amatorów graffiti, tzw. „graffiti performance”, podczas którego graficiarze oraz część delegatów wizualnie odpowiedzieli na pytanie „Co chciałbym ochronić przed wandalem w moim mieście?”.
W sobotę gospodarze spotkania przygotowali dla partnerów wycieczkę po ziemiach dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, razem zwiedzano wystawy XXI Dni Fotografii, między innymi wystawę poplenerową. Wieczorem podczas kolacji pożegnalnej podsumowano spotkanie partnerskie.