Menu

Niżyn (Ukraina - obwód czernihowski) - Układ partnerski podpisano 10 grudnia 2001 r. w Świdnicy. Objęto nim współpracę w zakresie kultury i sztuki, oświaty, nauki, sportu, turystyki i gospodarki. Samorządy obu miast zainicjowały spotkania przedsiębiorców polskich i ukraińskich zdobywając na ten cel środki z Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy.
Niżyn należy do najstarszych miast Ukrainy. Od 1147 r. miasto znane było pod nazwą Unenież. Nazwa Niżyn funkcjonuje od 1314 r. Miasto uznawane jest za perłę w tzw. "Naszyjniku Dniepru" - szlaku turystycznym znanych miast historycznych Ukrainy. Miasto liczy 79,9 tys. osób.

Adres internetowy: www.nizhyn.osp.com.ua

Wydarzenia partnerskie:

Koloniści z Ukrainy i Litwy zwiedzali Świdnicę

Kolonie dla dzieci z miast partnerskich

Szersza współpraca z Ukrainą

Koloniści z Ukrainy i Litwy zwiedzali Świdnicę (22.07-04.08.2010)

W poniedziałek, 2 sierpnia w Świdnicy gościła 115 osobowa grupa dzieci z Polski, Litwy i Ukrainy. Koloniści zwiedzali zabytki miasta oraz spotkali się z prezydentem Świdnicy.

Wśród kolonistów jest blisko 30-osobowa grupa z naszego partnerskiego miasta na Ukrainie – Niżyna. We współpracy międzynarodowej to właśnie osobisty kontakt jest najcenniejszy. Cieszymy się z tych spotkań, od których zależą przecież relacje między Polską a Litwą, czy też Ukrainą. Serdecznym przyjęciem w Polsce pokazujemy praktyczny wymiar naszej współpracy – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

Kolonie dla młodych ludzi ze Wschodu organizujemy cyklicznie. Najważniejsze jest to, że możemy się poznawać, a goszczącej u nas młodzieży przybliżyć polską kulturę. Owoce takich spotkań na pewno się pojawią – dodaje ks. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Dzieci przebywają na koloniach w ośrodku Caritas w Zagórzu Śląskim. Biorą udział w zajęciach kulturalno-oświatowych. Zwiedzają również okolicę i korzystają z najciekawszych atrakcji Dolnego Śląska. Część z nich ma polskie korzenie i uczęszcza do polskich szkół. Dla nich ten pobyt jest wyjątkowym przeżyciem i okazją, by doświadczać polskości na co dzień.

Dodajmy, że 19 sierpnia, dzięki zawiązanemu w 2008 roku partnerstwu, na Ukrainę wyjedzie 10-osobowa grupa dzieci ze świdnickiego Gimnazjum nr 3. Świdniczanie wezmą udział w wypoczynku organizowanym przez zaprzyjaźniony Iwano-Frankowsk. Na miejscu spotkają się z rówieśnikami z Ukrainy oraz z Polski. Spotkanie nosi nazwę Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Ekologicznego, w związku z czym w wydarzeniu uczestniczą dzieci z placówek szczególnie zaangażowanych w zagadnienia związane z ochroną środowiska. Pobyt zorganizowano w ośrodku wypoczynkowym nad jedną z najczystszych rzek w Europie – Limnicą.

Kolonie dla dzieci z miast partnerskich (06-17.07.2009)

Podobnie jak dzieci z Litwy goszczące w Świdnicy i Zagórzu Śląskim pod koniec czerwca tym razem w koloniach organizowanych przez Caritas uczestniczyły grupy z Ukrainy, z partnerskich miast Niżyn i Iwano-Frankowsk. Dofinansowanie uzyskano podobnie jak w poprzednich latach z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Program pobytu przewidywał integrację gości z dziećmi polskimi, ze Świdnicy oraz z Warszawy (także biorące udział w kolonii), liczne wycieczki po okolicy oraz dalsze, jak np. do Wrocławia szlakiem wrocławskich krasnali. Interesujące okazało się to, że dzieci ze wschodniej i z zachodniej Ukrainy nie od razu akceptowały swoje towarzystwo, wynika to z dość skomplikowanych relacji pomiędzy ukraińskim wschodem i zachodem. Cieszy w związku z tym fakt, że po zakończeniu pobytu w Polsce dzieci zawarły wiele przyjaźni i udało im się pokonać stereotypowe myślenie o współziomkach.
Oprócz dzieci litewskich i ukraińskich Caritas gościł w Zagórzu jeszcze grupę z Białorusi, która wypoczywała w Polsce w sierpniu.

Szersza współpraca z Ukrainą (18-21.05.2008)                  

Wspólne projekty edukacyjne, kulturalne oraz współpraca gospodarcza to efekt pobytu na Ukrainie władz Świdnicy. W ubiegłym tygodniu zakończyła się wizyta w Niżynie, a dwa tygodnie wcześniej w Iwano-Frankowsku.

 

W Niżynie delegacja ze Świdnicy gościła w związku z festiwalem „Wianek Przyjaźni 2008” promującym polskie i ukraińskie tańce oraz piosenki, a któremu patronował Konsul Generalny RP w Kijowie, Grzegorz Opaliński. W programie wizyty dominowały jednak sprawy współpracy gospodarczej i edukacyjnej. Stąd spotkanie z ukraińskimi przedsiębiorcami (m.in. producentem wyposażenia ogrodów, stylizowanych mebli, zabawek) zainteresowanych współpracą z polskimi kontrahentami.

Władze Świdnicy i Niżyna podpisały również dokument uszczegółowiający współpracę właśnie w dziedzinie gospodarczej, a także oświaty, kultury, turystyki i sportu.
Ale to nie jedyne efekty wizyty.

– Z rektorem Państwowego Uniwersytetu im. Mikołaja Gogola rozmawialiśmy o kilku wariantach współpracy. Władze uczelni praktycznie już dziś gotowe są przyjąć studentów ze Świdnicy. Wystarczy, że zgłoszą się chętni – opowiada Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, który przewodniczył delegacji w Niżynie. – Co ciekawe, w bibliotece uniwersyteckiej znajdują się unikatowe starodruki europejskie. Prawdziwą perełką jest Konstytucja Rzeczypospolitej wydana w Krakowie w 1513 roku. W związku z tym rozmawialiśmy o możliwościach przygotowania wystawy starodruków w Polsce. Przekazaliśmy także książki do biblioteki w niżyńskim Gimnazjum nr 16, gdzie młodzi ludzie uczą się języka polskiego.

W Niżynie jest jeszcze inna polska pamiątka – polski cmentarz.
Zachowały się jedynie fragmenty tej nekropolii. Będziemy chcieli pomóc lokalnym władzom, by zamiast ruin powstał tam plac pamięci z pomnikiem, który będzie przypominał historię tego miejsca – dodaje prezydent Murdzek.

W mieście trwa również budowa nowego kościoła rzymsko-katolickiego, którą kieruje polski proboszcz.

Świdnickich akcentów nie zabrakło w ramach koncertów organizowanych przy okazji „Wianka Przyjaźni”. Swoje umiejętności zaprezentowały grupy wokalne i taneczne ze Studia Artystycznego „Katharsis”. Świdniczanie zbierali owacje nie tylko podczas zaplanowanych koncertów, ale zajęli również drugie miejsce na międzynarodowym festiwalu stepowania pod nazwą „Rytm planety”.

Cieszę się, że nasza utalentowana młodzież wystąpiła w Niżynie. Szczególnie w kontekście niedawnej wizyty zespołów ukraińskich w Świdnicy. Popisy tańca i śpiewu mogliśmy podziwiać pół roku temu podczas „Świdnickiej Kolędy”, gdzie wystąpili goście z miast partnerskich. Właśnie w taki sposób współpraca jest rzeczywiście dwustronna – uważa Wojciech Murdzek.

To nie jedyna wizyta na Ukrainie. Na początku maja przedstawiciele świdnickich władz gościli w Iwano-Frankowsku (Stanisławów) z okazji 346. rocznicy założenia tego ukraińskiego miasta.

Z przedstawicielami tamtejszego Gimnazjum nr 3, gdzie młodzi Ukraińcy uczą się języka polskiego rozmawialiśmy o wspólnym projekcie, który jest już gotowy i czekamy na decyzje o przyznaniu unijnej dotacji. Przewiduje on współpracę ze świdnickim Gimnazjum nr 3 w dziedzinie ochrony środowiska. W projekcie zaplanowaliśmy polsko-ukraińskie konferencje, warsztaty oraz spotkania młodzieży – wyjaśnia Jerzy Legut, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Artyści z Iwano-Frankowska, podobnie jak z Niżyna wezmą również udział w plenerze fotograficznym, który we wrześniu zorganizowany zostanie w Świdnicy.
Z ukraińskim Niżynem Świdnica współpracuje od 2001 r. 18-21 maja w partnerskim mieście gościli: Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, Teresa Świło, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy, odpowiedzialny za współpracę z miastami partnerskimi w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Tomasz Kościów oraz artyści ze studia „Katharsis”.

Iwano-Frankowsk jest blisko cztery razy większym od Świdnicy ukraińskim miastem (230 tys. mieszkańców). W czerwcu 2007 r. władze Świdnicy i Iwano-Frankowska podpisały list intencyjny, który ma zmierzać do sformalizowania współpracy. 6-9 maja w Iwano-Frankowsku przebywali: wiceprzewodnicząca Teresa Świło, Jerzy Legut, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Tomasz Kościów.