Menu

Fundacja "Naszej Szkole"
Społeczna Szkoła Podstawowa


Dyrektor - Hanna Turek

ul. Mickiewicza 1-3
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-43-75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl
www: www.szkolaspoleczna.pl

 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa "Caritas" Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana

Dyrektor - Irena Rymsza

ul. Kraszowicka 27
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-15-84
e-mail: nkspswidnica@poczta.internetdsl.pl
www: www.nkspswidnica.pl

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"

Dyrektor - Danuta Sekuła

ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-29-79
e-mail: sekretariat@niepubliczna12.swidnica.pl
www: niepubliczna12.swidnica.pl

 

GIMNAZJA W ŚWIDNICY

Fundacja "Naszej Szkole"
Gimnazjum Społeczne


Dyrektor - Hanna Turek

ul. Mickiewicza 1-2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-43-75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl
www: www.szkolaspoleczna.pl

 

Gimnazjum Niepubliczne "Rzemieślnik"

Dyrektor - Konrad Kulon

ul. Wałbrzyska 54
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 853-03-12
e-mail: szkola.kulon@wp.pl
www: www.rzemieslnik.szkolnastrona.pl/gim/

 

Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego

Dyrektor – Anna Kośna
ul. Równa 11
58-100 Świdnica
tel. 786 818 816
e-mail: kontakt@gimnazjum.swidnica.pl
http:www.gimnazjum.swidnica.pl/index.php/kontakt