Menu

Świdnickie Centrum Edukacji Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy
ul. Romualda Traugutta 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851 31 57
e-mail: scedu@op.pl
www: www.sced.pl

Oferowane kierunki: technik farmaceuta, technik masażysta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, technik ochrony mienia i osób.


Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
ul. Franciszkańska 7
58 - 100 Świdnica
tel. +48 74 857 57 91, +48 74 662 62 03
email: swidnica@spoleczna.pl
www: www.swidnica.swspiz.pl

Oferowane kierunki: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, zdrowie publiczne.


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej

pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica
tel. +48 74 856 49 00, faks +48 74 856 49 02
e-mail: wsd@diecezja.swidnica.pl
www: www.seminarium.swidnica.pl

Oferowane kierunki: teologia dla przyszłych księży (6-letnie studia magisterskie), teologia dla osób świeckich (5-letnie zaoczne studia magisterskie).


Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy

ul. Saperów 27A
58-100 Świdnica
tel. +48 74 640 03 40, +48 74 640 03 41, +48 74 640 03 42, faks +48 74 640 03 41
e-mail: dziekanat@wstt.edu.pl
www: www.wstt.edu.pl

Oferowane kierunki: ekonomia, informatyka.
EKONOMIA, studia licencjackie w specjalnościach: ekonomika i organizacja biznesu, logistyka w przedsiębiorstwie, gospodarka Unii Europejskiej, rynek turystyczny, menadżerska, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, gospodarka sektora publicznego, polityka ochrony środowiska.
INFORMATYKA, studia inżynierskie w specjalnościach: sieci komputerowe, systemy komputerowe w administracji, technologie internetowe, informatyka w działalności biznesowej, informatyka w procesach produkcyjnych, grafika komputerowa.


Policealna Szkoła TEB Edukacja - oddział w Świdnicy

ul. Ofiar Oświęcimskich 1
58-100 Świdnica
tel. +48 74 853 67 82, faks +48 74 853 67 82

Oferowane kierunki: administracja i finanse, technik BHP, technik rachunkowości, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, rejestratorka medyczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, fryzjerstwo, technik usług kosmetycznych, wizaż i stylizacja paznokci, technik usług fryzjerskich, grafika komputerowa, technik informatyk, dekorator wnętrz, opiekunka środowiskowa, język angielski, podstawy psychologii i socjologii, technik geodet.