Menu

SZKOŁY PODSTAWOWE W ŚWIDNICY

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dyrektor - Alicja Karol

ul. Galla Anonima 1
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-98-18
e-mail: sekretariat@sp1.swidnica.pl
www: www.sp1.swidnica.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dyrektor - Ryszard Chołko

ul. Marcinkowskiego 4-6
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-23-66
e-mail: sekretariat@sp4swidnica.pl
www: sp4swidnica.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dyrektor - Violetta Skibicka

ul. Wodna 5-7
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-05-85
e-mail: sp6swidnica@wp.pl
www: sp6.swidnica.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dyrektor - Małgorzata Gryń-Chlebicka

ul. Wałbrzyska 39
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-29-24
e-mail: sekretariat.sp8@gmail.com
www: sp8.net.pl

Szkoła Podstawowa Nr 105

Dyrektor - Małgorzata Pielach

ul. Folwarczna 2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-26-40
e-mail: sekretariat@sp105.pl
www: sp105.pl

Szkoła Podstawowa Nr 315

p.o. Dyrektora – Alina Jasionowicz

pl. Woj. Polskiego 3
58-100 Świdnica
tel. +48 74 856-95-02
e-mail:sekretariat@sp-315.swidnica.pl
www:sp-315.swidnica.pl 

GIMNAZJA W ŚWIDNICY

Gimnazjum Nr 1

Dyrektor - Danuta Morańska

ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-28-31
e-mail: sek_gim1@poczta.onet.pl
www: g1.swidnica.pl

Gimnazjum Nr 2

Dyrektor - Alicja Matysik

ul. Of. Oświęcimskich 30
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640-62-40
e-mail: kontakt@g2.swidnica.pl
www: g2.swidnica.pl

Gimnazjum Nr 3

Dyrektor - Iwona Kasprzyk

ul. Saperów 27 a
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 853-12-13
e-mail: sekretariat@g3.swidnica.pl
www: g3.swidnica.pl

Gimnazjum Nr 4

Dyrektor - Tomasz Całka

ul. Jodłowa 21
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-31-29
e-mail: sekretariat@g4.swidnica.pl
www: g4.swidnica.pl