Menu

Komisarz lewWysoki poziom przestrzegania prawa i porządku publicznego sprzyja działalności gospodarczej oraz tworzy dobry klimat współpracy międzyinstytucjonalnej. Dlatego też działania poprawiające stan bezpieczeństwa i porządku mogą stanowić płaszczyznę wspólnych przedsięwzięć, różnych instytucji, zarówno tych, które statutowo są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek, jak i tych, które realizują swoją misję działając w sferze komercyjnej.
Prowadzone od wielu lat wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście przyniosły miarodajne efekty. Cała seria  wspólnych działań pod nazwą "Świdnica - bezpieczne miasto" spowodowały wzrost poczucia bezpieczeństwa i jednoczeńie zaowocowały zmniejszeniem przestępczości i ziększyła się ich wykrywalność.

kameraW naszym mieście monitoring wizyjny miejsc publicznych działa od 10 lat.
Swoim zasięgiem obejmuje obecnie śródmieście, tj.: Rynek, fragmenty ulic Pułaskiego, Grodzkiej, Kościelnej, 1 Maja, Bohaterów Getta, Niepodległości, całe ulice: Łukową, Franciszkańską, Zaułek Kupiecki oraz fragmenty placów Św. Małgorzaty i Grunwaldzkiego.

Monitorowanie wizyjne jest narzędziem, które ułatwia i przyspiesza działania służb miejskich oraz policji lecz nie wyeliminuje całkowicie wszystkich zdarzeń zakłócania porządku publicznego, aktów wandalizmu i przestępstw.

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-26-62 - sekretariat
tel. +48 74 852-04-17 - oficer dyżurny
bezpłatny telefon alarmowy - 997
z telefonu komórkowego -112
www.swidnica.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

al. Niepodległości 8-10
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851-88-88 - centrala
bezpłatny telefon alarmowy - 998
e-mail: swidnica@kwpsp.wroc.pl

 

Stacja Powiatowego Pogotowia Ratunkowego
   
ul. Wojska Polskiego 2a
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-24-44
bezpłatny tel. alarmowy - 999

 

Straż Miejska

ul. Traugutta 11
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851-28-88 - centrala
bezpłatny telefon alarmowy - 986
e-mail: strazmiejska.swidnica@vp.pl

 

Pogotowia:

Pogotowie gazowe - 992
 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994
 
Pogotowie ciepłownicze - 993

Pogotowie energetyczne - 991