Menu

Prawo o aktach stanu cywilnego jest ściśle powiązane z innymi ustawami, a przede wszystkim z kodeksami: rodzinnym i opiekuńczym, postępowania administracyjnego, cywilnym, postępowania cywilnego, a także z ustawami: prawo prywatne międzynarodowe, o zmianie imion i nazwisk, o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

  • Prawo o aktach stanu cywilnego – pobierz: doc
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – pobierz: doc
  • Kodeks postępowania administracyjnego – pobierz: doc
  • Prawo prywatne międzynarodowe – pobierz: rtf
  • Ustawa o opłacie skarbowej – pobierz: doc
  • Ustawa o zmianie imion i nazwisk – pobierz: rtf