Menu

Jakie sprawy załatwiamy?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy? Jakie dokumenty załączyć do wniosku? Gdzie złożyć wniosek? Jak i do kogo odwołać się od niekorzystnej decyzji? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w kartach usług świadczonych przez nasz urząd.

Dla ułatwienia karty zostały podzielone na 6 kategorii spraw. Aby przeczytać lub pobrać daną kartę, należy kliknąć na aktywny link z nazwą procedury. Karta sporządzona została w formacie *.pdf, który można otworzyć za pomocą jednego z bezpłatnych programów np. Acrobat Reader.

Wszelkie uwagi dotyczące kart usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego prosimy przesyłać na adres e-mail: usc@um.swidnica.pl

Narodziny

 • Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia - SO.V.02
 • Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa - SO.V.01

Małżeństwo

 • Rejestracja małżeństw - ślub cywilny - SO.IV.01
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi) - SO.IV.04
 • Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - SO.IV.02
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - SO.IV.03
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej - SO.IV.05
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej - SO.IV.06

Zgon

 • Rejestracja zgonów – sporządzenia aktu zgonu - SO.I.01

Wydawanie odpisów i zaświadczeń

 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń - SO.II.05

Zmiana imion i nazwisk

 • Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko - SO.IX.01
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia) - SO.IX.02
 • Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) - SO.IX.03
 • Administracyjna zmiana imienia i nazwiska - SO.IX.04

Inne czynności związane z aktami stanu cywilnego