Menu

Starostwo Powiatowe
    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 850 04 00
    www.powiat.swidnica.pl
    e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

Powiatowy Urząd Pracy
    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 856 18 12
    fax +48 74 856 18 13
    Informacja: +48 74 856 18 26
    www.praca.swidnica.pl
    e-mail: wrsw@praca.gov.pl

Urząd Gminy Świdnica
    ul. Głowackiego 4 , 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 852 12 26
    www.gmina.swidnica.pl
    e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl

Urząd Skarbowy
    ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 856 14 00
    fax +48 74 856 14 90
    www.us.swidnica.pl
    e-mail: us0220@ds.mofnet.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    ul. Saperów 29, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 649 76 00
    fax +48 74 852 40 19
    www: ZUS Inspektorat w Świdnicy

Sąd Rejonowy w Świdnicy
    ul. L. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 851 84 00
    fax +48 74 853 40 98
    www.swidnica.sr.gov.pl
    e-mail: srs@swidnica.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Świdnicy
    Pl. Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica
    tel. centrala: +48 74 851 83 00
    www.swidnica.so.gov.pl
    e-mail: sos@post.pl

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
    ul. Zamkowa 2, 58-100 Świdnica
    tel. centrala: +48 74 856 36 73
    fax. +48 74 856 36 70
    e-mail: pr.swidnica@swidnica.po.gov.pl

Prokuratora Okręgowa w Świdnicy
    ul. 1 Maja 21, 58-100 Świdnica
    tel. sekretariat: +48 74 850 34 00
    fax. +48 74 852 02 57
    www.swidnica.po.gov.pl
    e-mail: prokuratura@swidnica.po.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
    ul. Wałbrzyska 15, 58-105 Świdnica
    tel. centrala: +48 74 852 20 91, +48 74 852 20 92
    www.psseswidnica.pl
    e-mail: psse.swidnica@pis.gov.pl

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Odział w Świdnicy
    ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
    tel. centrala: +48 74 853 20 21
    e-mail: pzd.swidnica@dodr.pl

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    ul. Łukasińskiego 13, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 852 30 84, +48 74 852 34 15
    www: PIW Świdnica
    e-mail: swidnica.piw@wtegiw.gov.pl , swidnica@wroc.wiw.gov.pl

Obwodowy Urząd Miar
    ul. Długa 72, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 852 28 54
    tel./fax +48 74 852 28 54
    www: Obwodowy Urząd Miar w Świdnicy
    e-mail: oum.wroclaw.swidnica@gum.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Odział Terenowy w Świdnicy

    ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 852 14 54
    e-mail: o-swidnica@piorin.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
    ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica
    tel. sekretariat: +48 74 858 22 14
    www.swidnica.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

    Al. Niepodległości 8-10, 58-100 Świdnica
    tel. centrala: +48 74 851 88 88
    www.strazswidnica.pl
    e-mail: swidnica@kwpsp.wroc.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
    ul. Parkowa 2/5, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 856 80 43
    fax. +48 74 851 56 20
    www.swidnica.pinb.pl
    e-mail: pinb.swidnica@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 851 50 10
    fax. +48 74 851 50 11
    www.pcpr.swidnica.pl
    e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
    tel. +48 74 852 13 27
    www.mops.swidnica.pl
    e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl