Menu

O Patronat Prezydenta Miasta Świdnicy może ubiegać się organizator imprezy lub wydarzenia organizowanego na terenie Miasta Świdnicy lub Dolnego Śląska.

Wniosek, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą organizacji imprezy lub rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, organizator składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pok. 1a
lub przesyła pocztą na adres:

Wydział Promocji
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

wniosek można przesłać również drogą elektroniczną na email: um@um.swidnica.pl

O decyzji o przyznaniu bądź odmowie udzielenia patronatu wnioskodawca zostaje poinformowany nie później niż 15 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.
Idea patronatu:

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy
i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Obowiązki organizatora:

  • poinformowanie uczestników o przyznanym wyróżnieniu i umieszczenie informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych i przekazach medialnych,
  • złożenie informacji z przebiegu imprezy lub rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, zawierającej krótki opis działań promocyjnych wraz z dokumentacją (zdjęcia, wycinki prasowe itp.) w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
     


Zarządzenie Prezydenta w sprawie przyznawania patronatu  (plik PDF).

Załącznik nr 1 - Wniosek o patronat (plik DOC).

Załącznik nr 2 - Logotyp patronacki pionowy (plik PDF)

Załącznik nr 2 - Logotyp patronacki poziomy (plik PDF

Załącznik nr 2 - Logotyp patronacki pionowy (plik JPG)  

Załącznik nr 2 - Logotyp patronacki poziomy (plik JPG)