Menu

Pierwszy okres programowania środków europejskich, tj. lata 2004 – 2006 był dla Miasta Świdnicy czasem, w którym uczyliśmy się pisać projekty i próbowaliśmy zdobywać środki z różnych źródeł. Pozyskano środki na działania: infrastrukturalne, edukacyjne, kulturalne, społeczne oraz szkoleniowe.

Ze środków funduszy europejskich zrealizowaliśmy 7 projektów oraz 2 projekty w ramachśrodków pozyskanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz 1 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Właściwie zrealizowane projekty pozwoliły nam gruntownie przygotować się do absorpcji o wiele większych środków dostępnych w następnym okresie programowania tj. 2007-2013.