Menu

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać:

1. Gospodarka odpadami - odbiór odpadów, selektywna zbiórka odpadów

Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

tel. 74/856-28-47, pokój nr 127, e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl

2. Deklaracje o wysokości opłaty za odpady , naliczanie opłaty za odpady.

Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

tel. 74/856-28-59 ; pokój nr 128, e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl

3. Opieka nad zwierzętami, zwierzęta bezdomne, rejestracja psów

Referat Infrastruktury Miejskiej, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

tel. 74/856-28-56, pokój nr 202, e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl

4. Gospodarka niskoemisyjna, dofinansowanie w ramach programów, oświetlenie dekoracyjne

Referat Infrastruktury Miejskiej, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

tel. 74/856-28-80, pokój nr 201, e-mail: u.urbaniak@um.swidnica.pl