Menu

W odpadach domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Istnieje jednak inny sposób pozbywania się odpadów organicznych (biodegradowalnych) – kompostowanie.

Co to są odpady biodegradowalne (organiczne)?
 
Odpady biodegradowalne to głównie odpady, które powstają z pielęgnacji terenów zielonych (np. ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności,  resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).
Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie. Wynikiem tego procesu będzie kompost, który może zostać wykorzystany w ogródku przydomowym, na działce uprawnej lub nawet przy pielęgnacji terenów zielonych. Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.
 
Co to jest kompostowanie?  
 
Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70oC) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych, a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.
 
Co można kompostować?
 
Kompostować możemy substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych:
  • organiczne odpady kuchenne, 
  • odpady z pielęgnacji terenów zielonych (ścięta trawa, liście, ścięte gałęzie), odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców).

Zalety kompostowania

  • zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
  • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
  • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu)
  • proste technologie kompostowania
  • niski koszt inwestycji i eksploatacji
  • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu
Technologie kompostowania
 
Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.
Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcamy nie tylko właścicieli ogródków działkowych.
 
Zachęcamy mieszkańców do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.