Menu

Obecna powierzchnia świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK wynosi 159,80 ha. Składa się z trzech kompleksów w Obszarach: Fabryczna, Zawiszów oraz Jagodnik. Wolne tereny pozostałe do zbycia to ok. 42,92 ha. Obecnie działalność gospodarczą prowadzi lub jest w trakcie realizacji inwestycji 13 inwestorów polskich i zagranicznych różnych branż. Wg. stanu na 31.12.2012 r w firmach zlokalizowanych w podstrefie zatrudnionych było 2 382 pracowników.

Więcej informacji dotyczących podstrefy świdnickiej mogą Państwo uzyskać na stronie: http://www.invest-park.com.pl

Na urządzeniach mobilnych by zapoznać się z ofertą sprzedaży gruntów w znajdujących sie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
pobierz aplikację Invest in Wroclaw Region

Dodatkowym atutem przemawiającym za inwestowaniem w Świdnicy są zwolnienia z podatku od nieruchomości (więcej informacji w zakładce POMOC PUBLICZNA).