Menu

Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie:

www.nieruchomosci-swidnica.pl   (wersja desktop)


Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów
Małgorzata Synowiec
Departament Mienia Komunalnego
tel. +48 74 856 28 84
e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Wiesława Radziuk
Departament Mienia Komunalnego
tel. +48 74 856 28 67
e-mail: w.radziuk@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Marta Oszczęda
Departament Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 91
e-mail: m.oszczeda@um.swidnica.pl


Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.

Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica

Bank Pekao S. A.I O/Świdnica Rynek 30,
96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Pan Stanisław Krupa - Miejski Zarząd Nieruchomości
+48 74 852-40-71, +48 74 852-08-81, 692 405 195