Menu

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
Tel./fax: (074) 646 29 12, (074) 646 29 11
e-mail: biuro@ssig.pl
www.ssig.pl

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a, 58-100 Świdnica
Tel. (074) 853 50 09
Fax. (074) 856 93 88
e-mail: siph@siph.pl
www.siph.pl

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
Rynek 1a, 58-100 Świdnica
Tel. (074) 853-31-31
Tel. kom. (0) 696 086 546
e-mail: biuro@spiks.org.pl
www.spiks.org.pl

Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska
ul. Żeromskiego 14, 58-100 Świdnica
Tel. (074) 856 11 25, (074) 856 11 30
Fax.(074) 856 11 21
e-mail: info@upds.pl
www.upds.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
ul. Budowlana 10 , 58-100 Świdnica
Tel. (074) 852-14-21
Fax. (074) 853-64-35
Tel.kom. (0) 516 146 617
e-mail: cechswidnica@mbnet.pl
www.cechswidnica.fm.interia.pl