Menu

Świdnica historycznie związana była głównie z przemysłem elektromaszynowym i motoryzacyjnym. Kryzys gospodarczy lat 90-tych spowodował jednak duże osłabienie w przemyśle. Dotknęło to wielu świdnickich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych największych, które zatrudniały od kilkuset do często ponad tysiąca osób. Efektem tego wiele osób pozostało bez pracy. W 2002 r. pracy nie miało ponad 6 tys. osób. Dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu dziś zatrudnienia nie ma ok. 2 300 spośród 60 tysięcy mieszkańców.

Priorytetem obecnych władz miasta jest tworzenie nowych miejsc pracy. Konsekwentne działania doprowadziły do utworzenia 21 kwietnia 2004 r. na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, co spowodowało, że Świdnica stała się obiektem zainteresowania wielu nowych przedsiębiorców. Obecnie teren świdnickiej podstrefy wynosi około 162,6 ha.


W grudniu 2006 r. otwarta została nowoczesna fabryka kuchenek szwedzkiego koncernu Electrolux Poland Sp. z o.o., który we wrześniu 2005 r. w rejonie dzielnicy Zawiszów (tereny podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zakupił działkę o powierzchni ok. 30 ha, gdzie wybudowano hale produkcyjne o powierzchni 22.500 m2, magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 5.500 m2, pomieszczenia biurowe i socjalne o powierzchni 2.700 m2 oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków. 17 marca 2011r. firma uzyskała kolejne zezwolenie, zgodnie z którym przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 20 pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest najpóźniej do dnia 31.12.2012r.W tym samym rejonie, również na terenach objętych podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulokował także swoją inwestycję amerykański koncern Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., który w kwietniu 2006 r. nabył teren o powierzchni ok. 22 ha. We wrześniu 2007 r. uruchomiono nowy zakład o powierzchni 33.818 m2  wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, gdzie produkowane są wyroby do higieny jamy ustnej – pasty do zębów. Zakład zatrudnia około 700 osób.

Nie są to jedyne firmy, które wybrały Świdnicę. W rejonie ul. Przemysłowej swoje inwestycje ulokowały kolejne firmy zagraniczne i polskie. Niemieckie firmy Klingenburg International Sp. z o.o., japońska firma Nifco Poland Sp. z o.o., polsko-duńska firma Forma System Sp. z o.o. oraz polska firma Gryphon Sp. z o.o.


W grudniu 2005 r. przedsiębiorstwo Klingenburg International Sp. z o.o. nabyło w Świdnicy tereny inwestycyjne – ok. 2,1 ha a w niespełna rok od zakupu terenu – w grudniu 2006 r. uruchomiono zakład produkcji proekologicznych obrotowych i płytowych wymienników ciepła minimalizujących zużycie energii oraz nawilżaczy – elementów montowanych w systemach klimatyzacyjnych. 29 sierpnia 2008r. przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach którego zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3,8 mln zł oraz zatrudnienie 19 pracowników.
W kwietniu 2006 r. firma Nifco Poland Sp. z o.o. nabyła grunt o powierzchni ok. 4,7 ha, a już na przełomie czerwca/lipca 2007 r. rozpoczęto produkcję nitów, pierścieni, zacisków z tworzyw sztucznych oraz innych części na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.Polska firma Gryphon Sp. z o.o. w styczniu 2007 r. zakupiła teren o powierzchni 4,7988 ha, gdzie ulokowany został zakład produkcyjny materiałów biurowych m.in. segregatorów, skoroszytów i folderów PP i PCV oraz koszulek na dokumenty. 30-go maja 2009 roku odbyło się oficjalne otwarcie fabryki. Zgodnie z wydanym zezwoleniem firma zobowiązała się zatrudnić 60 pracowników.
W styczniu 2008 r. firma Forma System Sp. z o.o. nabyła grunt przy ul. Przemysłowej o powierzchni 2,7699 ha, gdzie ulokowany został zakład produkcji blatów z granitów, marmurów i konglomeratów. Firma zadeklarowała utworzenie 50 miejsc pracy.

W maju 2009 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Świdnica otrzymała firma PPHU DEFALIN GROUP S.A. Firma na nieruchomości przygotowywanej przez INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. produkuje siatkę rolniczą i opakowaniową. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 37,5 mln zł oraz zatrudnienie 43 pracowników.

W tym samym czasie zezwolenie otrzymała firma AAM Poland Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją mechanizmów różnicowych, modułów napędu tylnego i zespoły przeniesienia napędów do pojazdów mechanicznych. Wysokość inwestycji szacuje się na co najmniej 160 mln zł. Przedsiębiorstwo ma zapewnić 200 miejsc pracy.

W styczniu 2010 firma JAKUB GIEYSZTOR PORTA P.H.U EKSPORT – IMPORT otrzymała zezwolenie na działalność w Podstrefie Świdnica. W części hali dzierżawionej od Gryphon Sp. z o.o. produkowane są materiały biurowe. Nakłady inwestycyjne wynoszą 13,5 mln zł. Firma ma zapewnić zatrudnienie dla minimum 24 osób.

Wszystkie wspomniane firmy ulokowały swoje inwestycje na terenach podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W rejonie ul. Przemysłowej tereny zakupiły również firmy już obecne na lokalnym rynku tj. polska (świdnicka) firma Galess S.j, niemiecka spółka Krause Sp. z o.o., włoska spółka Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o., polskie (świdnickie) spółki: Sonel S.A.Dolmeb Sp. z o.o., Eurotrans Sp. z o.o., polska firma Abet Sp. z o.o.
W celu rozbudowy swojego zakładu Spółka  Sonel S.A. we wrześniu 2006 r. nabyła teren o powierzchni 1,88 ha, gdzie ulokowana została hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowym o łącznej powierzchni ponad 6 tys. m2.  Inwestycję ulokowano w obrębie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Firma Galess S.j. w kwietniu 2005 r. nabyła grunty (tereny podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) o pow. ok. 2 ha. Produkcję w nowym zakładzie uruchomiono na przełomie października i listopada 2006 r. Firma zadeklarowała utworzenie co najmniej 40 miejsc pracy.

Poza terenami podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej swoje inwestycje ulokowały następujące firmy:
We wrześniu 2006 r. firma Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o., uruchomiła produkcję włókien poliestrowych, geowłóknin, włóknin wysokopuszystych. Firma we wrześniu 2004 r. nabyła teren o powierzchni ok. 9,3 ha, gdzie wybudowana została hala, magazyn i biura o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m². W firmie zatrudnionych jest około 200 osób.

W 2005 r. firma Krause Sp. z o.o. zakupiła tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 9 ha w celu rozbudowy swojego zakładu. W zakładzie pracuje obecnie około 250 osób.

Dodatkowo, firma Abet Sp. z o.o. w 2007 r. nabyła teren w rejonie ul. Przemysłowej o powierzchni 0,6055 ha, gdzie uruchomiony został zakład produkcji materiałów budowlanych.

W celu rozbudowy firma Eurotrans-Wądołowski w czerwcu 2007 r. zakupiła grunt o powierzchni 3,3865 ha, gdzie w pierwszym etapie został uruchomiony plac parkingowy dla samochodów ciężarowych.

W październiku 2007 r. Dolmeb Sp. z o.o. nabył teren o powierzchni 3,8035 ha, gdzie otwarty został zakład branży meblowej. Przedsiębiorca zatrudnia około 400 osób. Firma jest jednym z dostawców mebli dla koncernu IKEA.
Także, w październiku 2007 r. w rejonie ul. Towarowej, kolejną inwestycję ulokowała firma Franc-Gardiner Sp. z o.o., producent rolet oraz dekoracji okiennych, zakupując teren o powierzchni 2,0104 ha.
W styczniu 2007 r. przy ul. Parkowej grunt o powierzchni 1,2642 ha nabyła świdnicka firma Prasmet Sp. z o.o. Firma dostarcza usługi w zakresie kompleksowej obróbki detali na automatach tokarskich, obróbki plastycznej metali na prasach automatycznych  hydraulicznych oraz produkuje czujniki i wyłączniki termiczne do pojazdów samochodowych.

Wyraźne ożywienie w świdnickim przemyśle, wpływa pozytywnie na inne dziedziny gospodarki w tym na rozwój usług hotelarskich, handlu i mieszkalnictwo.

W lutym 2007 r. polska firma nabyła teren przy ul. Polna Droga o powierzchni 1,7753 ha, gdzie planowana jest budowa czterogwiazdkowego obiektu na 220 miejsc noclegowych, w którym znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób.
W październiku 2007 r. polska firma ELPRO Sp. z o.o. zakupiła teren o powierzchni 1,2153 ha u zbiegu ul. Riedla i Zamenhofa. W miejscu, gdzie znajdowało się targowisko powstała hala targowa dla kupców oraz galeria handlowa.

Poszukiwaniem inwestorów zajmuje się specjalnie utworzony w Urzędzie Miejskim Departament Rozwoju Gospodarczego. Nie bez znaczenia jest fakt, że przedsiębiorcy decydujący się na inwestowanie w Świdnicy mogą liczyć na profesjonalną pomoc.
 
Pracownicy DRG odpowiadają za konkretne projekty i pomagają inwestorem przebrnąć przez gąszcz przepisów. Wszystko po to, by maksymalnie ułatwić proces przedinwestycyjny. Pracownicy departamentu wspierają również inwestorów na dalszych etapach inwestycji i po jej zakończeniu. Opracowano szereg narzędzi mających zachęcić inwestorów. Jednym z nich jest zwolnienie podatku od nieruchomości nawet do 10 lat, przy spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych wymagań. Na korzystnym poziomie utrzymywane są także podatki od środków transportu.
 
Fundusze pochodzące ze sprzedaży działek dla nowych inwestorów przeznaczane są przez miasto na budowę infrastruktury i przygotowanie miejsc dla nowych fabryk. W samym mieście pozostało jeszcze ok. kilkudziesięciu hektarów terenów inwestycyjnych. Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi firmami. Ponadto, Miasto wspólnie z gminą wiejską Świdnica przygotowało kolejne tereny do zainwestowania. Do dyspozycji przedsiębiorców na terenie gminy wiejskiej przygotowano grunty o powierzchniach ok. 100 ha (Pszenno) i 100 ha (Zawiszów).
 
Niezależnie od tych wielkich inwestorów miasto stwarza zachęty również dla mniejszych firm oraz dla osób bezrobotnych. W tym celu powstał Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych. Od początku istnienia programu powstało ok. 18 nowych firm stworzonych przez osoby bezrobotne. W kilkudziesięciu przypadkach miasto dofinansowało, w formie refundacji, utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.


^ początek strony

Informacje o inwestorach

Colgate-Palmolive Manufacturing Poland Sp. z o.o. – spółka należąca do amerykańskiego koncernu Colgate-Palmolive Company, wytwarzającego i sprzedającego produkty do pielęgnacji ciała i włosów, higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży, środki czystości oraz produkty dla zwierząt. Colgate to firma o zasięgu globalnym, istniejąca od 1953 i prowadząca działalność w ponad 200 krajach. Firma jest właścicielem m.in. marek Colgate, Palmolive, Colodent, Protex, Ajax, Speed Stick oraz Hill's Pet Nutrition itp., W Świdnicy uruchomiony został zakład produkujący pastę do zębów.
www.colgate.pl

Electrolux Poland Sp. z o.o. – spółka należąca do szwedzkiej firmy Electrolux, będącej światowym liderem w produkcji sprzętu i wyposażenia do kuchni, sprzętu sprzątającego, sprzętu do ogrodu i lasu, diamentowych narzędzi do obróbki kamienia, zarówno dla klientów indywidualnych oraz dla firm profesjonalnych. Electrolux to firma z tradycjami funkcjonująca od 1910 r. Prócz marki Electrolux, w Polsce produkty firmy znane są m.in. pod markami AEG, Zanussi, Husqvarna, Partner, McCulloch, Diamant Boart itp. W Świdnicy uruchomiono zakład produkcji kuchenek. Obecnie Electrolux, prócz Świdnicy ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne tj. w Siewierzu (produkcja suszarek), Żarowie (produkcja zmywarek), Oławie (produkcja pralek).
www.electrolux.pl

Galess s. j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – firma z branży chemicznej działająca od 24 lat w Świdnicy i specjalizująca się w usługach galwanicznych tj. cynkowaniu, nakładaniu powłok miedź-nikiel-chrom, miedziowaniu, niklowaniu, cynowaniu, chromowaniu, srebrzeniu, anodowaniu i alodynowaniu, mosiądzowaniu, odtłuszczaniu i trawieniu stopów miedzi i stali, odtłuszczaniu rozpuszczalnikami elementów wykonywanych ze stali i mosiądzu oraz cynkowaniu ogniowym
http://www.galess.com.pl/

Industrie Maurizio Peruzzo Comfort sp. z o.o. – firma obecna w Polsce od 1991 r., a w Świdnicy od 2004 r., wchodząca w skład włoskiej grupy Industrie Maurizio Peruzzo. Działalność firmy obejmuje produkcję włóknin wysokopuszystych, poliestrowych – Ovata odzieżowa, Ovata kołdrowa, Ovata meblowa, geowłóknin – Geotess, włóknin technicznych – Valtex, termozgrzewalnych, igłowanych, filtracyjnych, obuwniczych, welurowych, antypoślizgowych, włóknin specjalnych samochodowych oraz sprzedaż włókien poliestrowych i polipropylenowych. Produkty firmy znajdują zastosowanie w przemyśle meblarskim, odzieżowym i samochodowym. Spółka eksportuje swoje produkty do krajów Unii Europejskiej – Wielka Brytania, Niemcy do Rosji i na Ukrainę.
www.comfort.pl

KRAUSE Sp. z o.o. – spółka córka niemieckiej firmy KRAUSE-Werk założonej 106 lat temu w Alsfeld (Hesja). Dzięki wieloletniej tradycji w branży produkcji drabin oraz innowacjom przedsiębiorstwo jest obecnie wiodącym producentem drabin i rusztowań w Europie. Grupa Krause posiada zakłady w Niemczech, Polsce i na Węgrzech.
http://www.krause-systems.pl/

Nifco Poland Sp. z o.o – spółka należąca do japońskiej firmy Nifco utworzonej w 1967 r. w Japonii, która jako pierwsza wprowadziła tworzywa sztuczne jako alternatywę dla metali do produkcji tzw. fasteners – zacisków, nitów i pierścieni. Produkowane elementy posiadają wszelkie zalety materiałów z tworzywa sztucznego: są lekkie, nierdzewne i bardzo plastyczne. Odbiorcami wyrobów firmy są japońscy producenci samochodów i elektronicznego sprzętu domowego oraz zagraniczne firmy motoryzacyjne m.in. Ford Motor Company, General Motors i Hyundai. Koncern posiada spółki zależne i podmioty powiązane w dwunastu krajach świata, w tym w Azji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.
www.nifco.com

Klingenburg International Sp. z o.o. – firma należąca do znanej na ogólnoświatowym rynku niemieckiej firmy Klingenburg GmbH z branży produkcji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych. Gama produktów obejmuje m.in. rotory osuszające, wymienniki obrotowe (jedyny producent w Polsce), płytowe wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe oraz nawilżacze natryskowe. Przedsiębiorstwo jest także jedynym w świecie producentem wszystkich składników niezbędnych w technologii DEC (Dessicative Evaporative Cooling = chłodzenie przez bezpośrednie odparowanie). Do grupy odbiorców  produktów firmy należą liczący się producenci z branży motoryzacyjnej m.in. Mercedes, BMW, Volvo, VW, Audi, GM Opel, Toyota, Ford, Peugeot, Fiat, Honda, Saab i inne, stosujący regeneratory do odzysku ciepła z procesów lakierniczych oraz polscy producenci central klimatyzacyjnych. Firma funkcjonuje na rynku od 27 lat. W Świdnicy produkuje proekologiczne wymienniki ciepła minimalizujące zużycie energii – elementy montowane w systemach klimatyzacyjnych.
www.klingenburg.pl

SONEL S.A. – polski producent wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Produkowane mierniki służą do pomiaru: impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, rezystancji izolacji, kontroli zabezpieczeń różnicowoprądowych, instalacji elektrycznych, małych rezystancji. Swoją pozycję na rynku firma potwierdziła uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001.
W 2003 r. firma zyskała rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie produkcji, serwisu i projektowania przyrządów pomiarowych, została m.in. laureatem konkursu „Gazele Biznesu 2006”, laureatem Złotej Statuetki „POLSKI SUKCES 2005” w ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego, uzyskała tytuł „EURO LEADER 2006” – w zakresie produkcji elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz tytuł „LIDER RYNKU 2006” – najlepsza w Polsce firma w zakresie produkcji elektronicznych przyrządów pomiarowych. Produkty firmy zostały wielokrotnie docenione i wyróżnione na międzynarodowych targach elektrotechnicznych ELEKTRO-EXPO, ELTARG, TAREL. Firma oferuje wyroby za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów na terenie całej Polski i za granicą.
www.sonel.pl

Gryphon Sp. z o.o. – polska firma działająca w branży produkcji materiałów biurowych.
www.gryphon.pl

DOLMEB Sp. z o.o. – fabryka mebli – polska spółka powstała w 2002 r. w wyniku prywatyzacji PPHU „DOLMEB” obecnego na ryku meblarskim od 1991 r. Firma wyspecjalizowała się w produkcji mebli na bazie płyt MDF. Wyroby przedsiębiorstwa przeznaczone są głównie na eksport do krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Tajlandii i Hong-Kongu. Od 1994 r. jednym z głównych odbiorców firmy jest IKEA. Prócz zakładu w Świdnicy firma posiada zakład w Srebrnej Górze.
www.dolmeb.nw.pl

PRASMET Sp. z o.o. – spółka funkcjonuje od 2002 r. i jest dostawcą usług w zakresie kompleksowej obróbki detali na automatach tokarskich, obróbki plastycznej metali na prasach automatycznych i hydraulicznych oraz producentem czujników i wyłączników termicznych do pojazdów samochodowych. Spółka dysponuje technologiami obróbki metali metodą skrawania, tłoczenia w metalu oraz przetwórstwa tworzyw termoplastycznych i obecnie rozpoczyna inwestycje w zakresie przetwórstwa termoplastów. Od 2003 r. spółka posiada ISO 9001. Głównym odbiorcą wyrobów i usług jest Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. – producent liczników do pomiaru energii elektrycznej. Ponadto firma współpracuje z GE Power Controls Polska Sp. z o.o. Kłodzko, GE Power Controls S.A. Łódź, Delphi Poland S.A. Ostrów Wielkopolski oraz Fiat Auto Poland.
www.prasmet.com

PPH ABET Sp. z o.o. – polska firma powstała w 1992 r. zajmująca się produkcją materiałów budowlanych. Podstawowym profilem działalności firmy jest produkcja betonu towarowego. Spółka należy do Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce i jest liderem na wrocławskim rynku.
www.abet.pl

EUROTRANS – Wądołowski – polska firma powstała w 1994 r., jedna z największych firm w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego towarów uniwersalnych i drobnicowych oraz ładunków ponadnormatywnych, jak również usług spedycyjnych na terenie woj. dolnośląskiego, posiadająca nowoczesny tabor pojazdów ciężarowych uniwersalnych o ładowności od 2,5 do 24 ton i pojemności do 100 m3. Dzięki nawiązanej współpracy z szeregiem spedycji krajowych i zagranicznych firma jest obecna w większości krajów europejskich (główne kierunki – Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja). Firma świadczy również usługi w zakresie napraw bieżących pojazdów, sprzedaży, montażu i napraw ogumienia, sprzedaży i wymiany olejów, płynów eksploatacyjnych, itd.
www.eurotrans.pl

Forma System Sp. z o.o. – specjalizuje się w produkcji blatów z granitów, marmurów i konglomeratów w oparciu o najnowsze technologie obróbki kamienia.
www.formasystem.pl

Elpro Sp. z o.o. – spółka od 6 lat zajmuje się budowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.
www.elpro.nieruchomosci.pl


^ początek strony