Menu

Marta Oszczęda
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Świdnicy
ul.A.Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. +48 74 856 28 91
e-mail: m.oszczeda@um.swidnica.pl